„Výtěžek letošní tříkrálové sbírky na Domažlicku, Poběžovicku a Blížejovsku činí celkem 269 077 korun,“ uvedl Deníku za domažlickou terénní sociální službu Diecézní charity Plzeň Štěpán Glac a dodal: „Zapojilo se téměř 200 dětí – koledníků a přes 70 dospělých. Vám, kteří jste vhodili do kasičky váš dar, nebo jste koledníky potěšili milým slovem či dali dětem čokoládový bonbón, patří dík. Díky také vám, kteří jste pomohli jako koledníci, nebo jako doprovod skupince Tří králů. A velký dík také vám, kteří jste si vzali koledování v jednotlivých obcích na starost.“

Také sbírka na Kdyňsku byla velice úspěšná. Koledníci dokázali shromáždit 206 140 korun.

„Na Kdyňsku chodilo celkem 44 skupinek. Upřímný dík vám, kteří jste tříkrálovým koledníkům přispěli. Podpořili jste tak nejen osoby v tíživé životní situaci, ale i vědomí, že tato práce má velký význam a charitnímu dílu fandíte. Velký dík také vám, kteří jste v jednotlivých obcích sbírku organizovali,“ uvedl P. Miroslav Kratochvíl, organizátor sbírky na Kdyňsku, spolu s pracovníky charity.

A jak budou prostředky rozděleny?

„Pětašedesát procent výtěžku z domažlického regionu půjde zpět. Získá je naše Terénní soiciální služba Domažlice, dále Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v Havlovicích a také podpoří volnočasové kluby Duha, které se starají o mentálně hendikepované děti, mládež i dospělé na faře v Domažlicích a v klubovně v Klenčí,“ vysvětluje Glac s tím, že část peněz bude použita na místní charitativní záměry. Některé obce, které jsou do sbírky zapojeny při úvodním pečetění pokladniček a konečném počítání výtěžku, si toto stanovily.

Peníze vybrané na Kdyňsku budou využity podobně. Dílem půjdou na Terénní sociální službu Domažlice a Domov sv. Zdislavy v Havlovicích.

„Část prostředků poputuje do Plzně, do Hospice sv. Lazara, jehož posláním je poskytovat komplexní péči nemocným z celého Plzeňského kraje, kteří trpí nevyléčitelnými, převážně onkologickými chorobami,“ doplnil za organizátory Tříkrálové sbírky Štěpán Glac.

KOLIK SE VYBRALO

Kdyňsko:

Kdyně a Podzámčí 79 000

Kout n. Šumavě 40 000

Spáňov 5 400

Zahořany 4 847

Úboč, Všepadly 3 684

Hluboká 7 868

Smržovice, Dobříkov, Branišov 4 680

Chodská Lhota 13 425

Prapořiště 8 608

Loučim 4 160

Libkov 2 884

Pocinovice 9 748

Brnířov 6 331

Starec 2 460

Mezholezy, Slavíkovice, Vílov 5 699

Úsilov 3 387

Nová Ves, Vítovky, Pranty 3 959

Celkem 206 140 Kč

Farnost Domažlice:

Domažlice 58 925

Nevolice 6 650

Stráž 6 877

Havlovice 2 071

Petrovice 2 315

Oprechtice 2 190

Chrastavice 7 009

Bořice 5 562

Česká Kubice 7 601

Pasečnice 1 010

Luženice 3 080

Luženičky 4 350

Farnost Milavče:

Milavče 12 300

Blížejov 9 036

Město Hostouň: 11 438

Farnost Poběžovice:

Poběžovice 21 033
Meclov 8 706

Farnost Klenčí:
Klenčí 14 573

Postřekov 29 795
Ždánov 4 337
Pec 3 904
Újezd 8 329
Chodov 15 000

Draženov 8 305

Díly 9 409
Trhanov 5 272