Veřejná sbírka byla založena už na jaře a do dubna se podařilo vybrat necelých padesát tisíc korun. Nyní je možné přispět do sbírky znovu. Výše daru je dobrovolná, nicméně kdo dá aspoň tisíc korun, obdrží dárcovskou tabulku, kterou spolek umístí na vyhlídkovém ochozu věže. „Zbývají tam určitě ještě dvě třetiny místa a mnozí lidé se nás i z toho důvodu ptali, zdali ještě mohou přispět, aby měli na věži také své jméno. Takže ano, je to možné,“ vysvětluje Zuzana Langpaulová ze svazku.

Ten se na projektu finančně podílel deseti procenty z celkových nákladů, které byly vyčísleny na zhruba 2,5 milionu korun. „Svazek akci zaštítil a na financování se podílely obce mikroregionu Dobrohost a dále Klenčí pod Čerchovem, Postřekov a Nemanice,“ dodává Langpaulová. Obcím ještě pomůže dotace, na kterou nyní čekají.

Sbírka je časově neomezená a přispět může každý. Číslo účtu je 30031-761970319/0800. Kdo daruje nejméně tisíc korun, nechť při bankovním převodu napíše do zprávy pro příjemce své jméno, příp. bydliště, aby je spolek mohl umístit na ochoz.

O opravu hradní zříceniny usiloval Svazek Domažlicko zhruba patnáct let. „Český les díky tomu získat nový atraktivní turistický cíl. Velmi nás těší, že se vše podařilo zrealizovat,“ uvedl předseda Svazku Libor Picka.

„Práce začaly už v říjnu 2019, kdy se započalo sběrem původních kamenů. Nejvíce se jich nacházelo na straně, kam se věž, před pěti sty lety odstřelená, sesypala. Kromě toho byl ke zřícenině zajištěn bezpečnější přístup,“ uvedla Langpaulová v září během symbolického předání opravené věže veřejnosti.

Starý Herštejn je nyní jednou z krajinných dominant Českého lesa, které navazují na vyhlídková a turistická místa a rozhledny i na bavorské straně. Jeho obnova byla součástí přeshraničního programu Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolu Čerchov plus / Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český les.

Místo je také námětem pro regionální spisovatele, v nedávno vydané Čítance Českého lesa mu svou pozornost věnovala Marie Špačková.