Výrazně levněji vyjde stavba sběrného dvora v Hostouni oproti původním předpokladům. Prvotní propočty počítaly s částkou jedenácti milionů korun.
Výběrové řízení, kde jediným kritériem byla cena, vyhrála stavební firma, která projekt zrealizuje za 5,6 milionu korun bez DPH. Devadesát procent nákladů pokryje dotace z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí.

„Cena je oproti původním předpokladům poloviční,“ konstatoval starosta Miroslav Rauch. Podklady pro výběrové řízení si vyzvedlo osmnáct firem, třináct se do tendru přihlásilo.

„Nyní pro ně kompletujeme dokumentaci k výběrovému řízení a smlouvu s vybraným dodavatelem,“ popsal aktuální administrativní práci hostouňský starosta.

Do konce června by stavební firma měla objekt předat městu tak, aby do 30. července byly hotová kolaudace. Od 1. srpna by měl začít sloužit obyvatelům Hostouně.

„Oslovíme i okolní obce a města s nabídkou na jeho využití,“ dodal Rauch.

Sběrný dvůr bude postaven na pozemku města v blízkosti viaduktu u železniční tratě. Bude se rozkládat na ploše 1700 m2, předpokládaná roční kapacita je 159 tun odpadu.

Vybaven bude sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé města, včetně velkoobjemových kontejnerů a speciálních zařízení pro nebezpečné odpady, mezi které patří léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky, mrazničky, barvy, lepidla či oleje.

Prostřednictvím provozovatele, který bude vybrán v červnu ve výběrovém řízení, bude odpad odvážen k následnému dalšímu využití či definitivnímu odstranění.

Do současné doby měli Hostouňští možnost odevzdávat nebezpečný odpad v rámci sběrných dnů, které se konaly o víkendu dvakrát do roka.