K plánovanému jarnímu otevření nového Sběrného dvora v Holýšově dosud nedošlo. Jeden z občanů města totiž podal odvolání proti povolení stavby a krajský úřad uznal, že holýšovský stavební úřad skutečně chyboval.

Podle odvolání Rudolfa Mužíka z Holýšova, zahrádkáře, který má pozemek v sousedství nového sběrného dvora, město nedodrželo podmínky projektu.

„Od začátku ale nešlo o žádná závažná pochybení," brání se starosta Holýšova Antonín Pazour. „Žádný dotčený orgán neměl připomínky kromě jednoho stěžovatele. Zjištěná pochybení jsou jen formální záležitosti a drobné vady, které odvolací orgány najdou pokaždé," tvrdí.

„Odbor regionálního rozvoje řešil odvolání občana Holýšova proti dodatečnému povolení stavby Sběrného dvora v Holýšově. V odvolání bylo rozhodnutí stavebního úřadu zrušeno a vráceno k novému projednání a rozhodnutí. Důvodem byly zřejmé chyby v rozhodnutí, které udělal stavební úřad v Holýšově," potvrdila Deníku tisková mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.

„V rámci nového projednání povolení stavby jsme na základě zmíněných připomínek údaje doplnili a pošleme vše zpět Odboru regionálního rozvoje krajského úřadu k posouzení," vysvětlil další postup starosta.

Pokud nyní nebudou po uplynutí příslušných lhůt žádné další připomínky k povolení stavby, věří Pazour, že by ke zprovoznění nového sběrného dvora mohlo dojít přibližně koncem letních prázdnin.

Výstavba nového Sběrného dvora v Husově ulici vyšla na přibližně dva a půl milionu korun.

V současné době Západočeské komunální služby stále provozují sběrný dvůr na náměstí 5. května.

Vedení města však pracuje na revitalizaci, zkrášlení a oživení náměstí a sběrný dvůr podle něj na takové místo nepatří.

„Projektujeme zároveň i přemístění většiny technických služeb do místa nedaleko nového sběrného dvora," poznamenal Pazour.

Na uvolněném místě na náměstí pak vznikne několik stavebních parcel pro obytné domy.