Snadný výdělek může přinést česání ovoce ze stromů a sběr padanek z příkopů, které lemují silnice a jejich následný prodej ve výkupnách. Jde ale o nelegální činnost.

„Stromy u silnic druhých a třetích tříd jsou v majetku Plzeňského kraje,” potvrdil Pavel Panuška, výrobní náměstek Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK). Kromě etického problému poukázal i na nebezpečí, které sběračům hrozí zejména u hlavních silnic. Pohybují se mnohdy v nepřehledných místech a svá auta často nechávají odstavená na nevhodných pláccích přímo u vozovky.

Stav stromoví okolo silnic není nijak vyhovující. Ovocné odrůdy jsou zastaralé a mnohdy již silně zdravotně ovlivněné škodlivými výfukovými plyny z provozu kolem. „Postupně se při úpravách silnic snažíme vysazovat jiné dřeviny než ovocné stromy,” připomněl Panuška a pokračoval: „Projekt na výměnu starších a uschlých stromů začal na Klatovsku a na řadu přijde nová výsadba na Domažlicku.” Připomněl ještě jeden problém, který se spadaného ovoce v příkopech týká. „Hrozí nebezpečí, že se k němu seběhne lesní zvěř, která pak způsobuje střety s vozidly.”

Existuje i legální možnost, jak získat přístup k úrodě ze stromů u silnic. „Nabízíme pronájem stromů v ceně 24 korun za jeden. Poté má pronajímatel právo ovoce očesat,” popsal Petr Tomášek, vedoucí výroby Okresní správy SÚS PK Domažlice. Pokud silničáři zjistí sběr ovoce ´načerno´ ve větším měřítku, volají na místo policii.

Letošní rok jablkům nepřál. „Jarní mrazíky způsobily menší úrodu. Padanky se vykupují za cenu okolo koruny, koruny padesát za kilogram,” uvedla žena vykupující ovoce v jedné menší obci na Domažlicku, která si nepřála zveřejnit své jméno.

„Jestli jsou jablka vlastní, nebo natrhaná u silnice, to nepoznám, ani nemám čas a důvod tohle řešit,” dodala.
Nasbírání pytle jablek podle jejích slov zdatný sběrač zvládne do hodiny, získat za něj může zhruba 150 korun.
„Podle mě to na velké zbohatnutí není,” řekla výkupčí.