Příchozí se však nemohou těšit z plnohodnotné zimní krásy, ledového závěsu, jaký je zobrazen na ibnformační tabuli. A i když má Salka ledové krásy poskrovnu, má tato přírodní památka i v těchto dnech co nabídnout – příjemné rozjímání v lesním tichu přerušovaném jen zvukem kapek vody z tajících rampouchů.