„Neplacení nájemného, řešíme celkem přísně. Nastavili jsme to tak, že pokud nájemník nezaplatí tři měsíce, je jeho případ předán k soudu. Za neplacené nájemné nabíhá penále, které je stejně velké jako nájemné, už z tohoto důvodů máme takových případů velmi málo,“ uvedl starosta Kdyně Jan Löffelmann.

Aby však město nemuselo projednávat případy neplatičů nájemného u soudu, zavedlo už před lety jakési preventivní opatření.

„Od roku 1995 uzavíráme nájemní smlouvy pouze na dobu určitou s maximálním trváním tří let. S prodloužením smlouvy u nájemníků, kteří řádně platí, není žádný problém. Smlouva je však prodloužena opět jen na tři roky,“ pokračuje Löffelmann.

Velkou výhodou, jak se vyhnout nepříjemnostem s neukázněnými nájemníky, je i netradiční přidělování městských bytů ve Kdyni.

„Nemáme pořadníky, ale seznamy zájemců o byt. Na jednom jsou uvedeni ti, kteří mají ve Kdyni bydliště a práci, na druhém pak ti kteří nemají ani jedno. Velkou výhodou je, že o přidělení bytu rozhoduje rada města. Ačkoliv je to pro nás práce navíc, politickou odpovědnost si neseme sami a rozhodně se nám to vyplatí. Při vybírání nového nájemníka přihlížíme na různá kritéria. Jedním z mnoha je to, zda má zájemce rodinu, či je svobodný a samozřejmě je důležité i to, jestli v předchozím bydlišti vždy nájem řádně platil,“ dodal kdyňský starosta.