Velké překvapení a hlavně obrovskou radost přinesl snímek z fotopasti umístěné vědci, kteří se podílejí na společném česko-bavorském projektu Trans-Lynx, již nainstalovali na bavorské straně Českého lesa. Zachytila rysí samici Tanju, jak nese své kotě po lesní cestě. Unikátní fotografie je prvním důkazem o rozmnožování rysa v oblasti.

„Rysici Tanju sledujeme od července 2013. Obývá území mezi bavorskými městy Furth a Waldmünchen a českým Postřekovem. Svůj domovský okrsek sdílí se samcem Tarekem. Tanja i Tarek jsou oba česko-bavorští rysové, zachytili jsme je na obou stranách hranice," prozrazuje Sybille Wölfl z projektu Trans-Lynx.

„Rys ostrovid, latinsky Lynx lynx, je silně ohrožený druh, chráněný podle české, německé i evropské legislativy. Přestože je krásná kočkovitá šelma přísně chráněná, je neustále ohrožovaná nelegálním lovem a také fragmentací krajiny," upozorňují autoři projektu.

V případě sledování rysů se nejedná o první snímek. Jiné foto rysa bylo pořízeno na jihu chráněné krajinné oblasti Český les na Nový rok. I když se o výskytu vzácné šelmy v těchto místech vědělo, předtím ale nikdy nebyl vyfocen.

„Víme o něm již od července 2013. Rys námi označený jako L-29 sem přišel z jihu, z oblasti Hoher Bogen. Pomocí fotopasti jsme ho zaznamenali opakovaně také v říjnu a listopadu 2013 v lesích mezi městy Furth im Wald a Wald᠆münchen, a to jen několik kilometrů od místa jeho zastižení na české straně. Pravidelně překračuje státní hranici, divoká zvířata se totiž pohybují bez ohledu na hranice států, a jejich ochrana je proto smysluplná pouze při dobře koordinované přeshraniční spolupráci," vysvětluje Wölfl.

„Fotomonitoring divokých zvířat je v současnosti velmi používaná metoda. Poskytuje totiž objektivní důkaz o přítomnosti daného druhu a umožňuje individuální rozpoznání jedinců na základě jejich fotografií," upřesňuje Tereza Mináriková, koordinátorka projektu Trans-Lynx. Na něm spolupracují české a bavorské dobrovolné i profesionální ochranářské organizace, jako jsou nezisková nestátní společnost ALKA Wildlife, Ministerstvo životního prostředí ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Právě díky spolupráci českých a bavorských ochránců přírody se podařilo rozpoznat, že ´novoroční´ rys z Českého lesa je již dobře známé zvíře s kódem L-29," komentuje vý᠆skyt vzácného tvora Tomáš Peckert, vedoucí Správy CHKO Český les, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Když jsme se od bavorských kolegů dozvěděli o tom, že samice Tanja má kotě, byli jsme nadšení. Jen velmi vzácně se stane, že fotopast zaznamená rysici s takhle malým kotětem. Rysí kočka s malými koťaty je totiž velmi zranitelná a tráví proto většinu času v ústraní. Skrývá se, aby koťata ochránila před predátory. Většinu času tráví kojením a své potomky opouští jen na nejnutnější dobu, aby si ulovila něco k jídlu" doplňuje Mináriková.

„Mateřská péče je u rysa velmi dlouhá – trvá zhruba 10 měsíců. Koťata se od matky učí řadu dovedností – loveckých, ale i sociálních. Pokud je matka zabita, její koťata nepřežijí. Doufejme proto, že rysici Tanje se podaří udržet sebe i své kotě v bezpečí," uzavírá Wölfl.

Pro milovníky přírody uvádíme, že ve volně přístupné internetové aplikaci na stránce http://mapa.selmy.cz/translynx/ jsou průběžně zveřejňovány nové fotografie z fotopastí.