Vysokorychlostní železniční trať se stala nejen prioritou Plzeňského kraje a sousedního regionu Horní Falc, ale páteřní evropské tratě chce v budoucnu ještě více podporovat prostřednictvím dotací i Evropská unie.

„Zlom nastal 5. března. kdy bavorské Ministerstvo dopravy a hospodářství představilo novou trasu koridoru na německé straně," konstatoval Jaroslav Bauer, 1. náměstek hejtmana  a krajský radní pro dopravu. Zatímco dlouhodobě zvažovaná přímá varianta trasy vynechávala zajížďku do severněji položeného Schwandorfu, ta nová už ji obsahuje.

Schwandorf zajistí finanční návratnost

„Tato trasa v analýze výnosů a nákladů získala na německé straně koeficient 2,2 a na české straně 1,5. To znamená, že  na  německé straně by byly výnosy za dobu životnosti koridoru více jak dvojnásobné než náklady na výstavbu," uvedl Bauer. Původní přímější trasa měla nedostatečný koeficient 0,9.
V budoucnu se navíc předpokládá prodloužení koridoru z Prahy na Wroclav. „Tím by došlo k středoevropskému propojení jižního a severního evropského koridoru," konstatoval Jaroslav Bauer.

Odborníci v současné době zpracovávají studii, která má přinést argumenty, zda je projekt Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice se  SRN proveditelný.

„Studie by měla být dokončena v červnu tohoto roku. Její hlavní náplní je prověřit kromě modernizace celého traťového úseku i investiční akce na území ČR, které by se staly jakousi ´nultou etapou´  a byly realizovatelné před dokončením celé modernizace," konstatoval Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty.

„Pro koridor Praha – Plzeň – Domažlice – Cham – Schwandorf – Regensburg -Mnichov je na české straně až k hranicím zpracována ve třech variantách studie, která počítá se zdvoukolejněním, elektrifikací a s rychlostí až 200 km v hodině," připomněl krajský radní s tím, že o výstavbě železničních tratí v Bavorsku rozhoduje spolková vláda.

Rozhodne spolková vláda

Pravděpodobně v srpnu by měla schvalovat Spolkový pětiletý plán výstavby dopravních cest. „Pokud se nepodaří bavorské vládě přesvědčit tu spolkovou o nutnosti zařadit tento projekt do plánu, dalších pět let se příprava zastaví, protože v SRN nelze do schváleného plánu v jeho průběhu žádné další stavby zařazovat," varoval Bauer.

Příprava a lobbing pokračují i na české straně.

„Vyvíjím iniciativu, aby došlo k setkání ministra vnitra Milana Chovance a ministra dopravy Antonína Prachaře s jejich protějškem – ministrem vnitra, dopravy a hospodářství Bavorska Joachimem Hermannem. Předmětem jednání bude nejen železniční koridor, ale i modernizace silnice I/26 na Folmavu na české straně. Ministerstvo dopravy ČR  v této věci nic prozatím nepodniká, ale na německé straně dochází k modernizaci na ose silnic B85/B20, které jsou rekonstruovány na tříproudové komunikace," uzavírá Jaroslav Bauer.