Rybník, který byl kontaminován v sobotu 25. října, je majetkem místního zemědělského družstva a právě odtud močůvka do vody prosákla.

„Rozbory vzorků vody z rybníku ukázaly zvýšené dusičnany a amonní prvky, takže se dá říci, že tam přišly nějaké fekálie. Koncentrace byla dvakrát až třikrát vyšší, než je norma, takže pokud nedojde k dalšímu spláchnutí větší koncentrace fekálií, kontaminace bude odbourána přírodními procesy," řekl vedoucí laboratoře Třemošná Josef Urbánek.

Podle jeho slov dochází ke kontaminacím vodních toků fekáliemi velmi často.
„Pokud přijdou deště a v blízkosti rybníku nebo ostatních toků se hnojí, dojde ke spláchnutí fekálií z polí, které následně natečou do rybníků nebo potoků. Stává se také, že vlivem dešťů přeteče zemědělská jímka, což mívá stejné důsledky. Nebojím se říci, že toto jsou důvody padesáti procent našich výjezdů," dodal Urbánek.

Stejně tomu bylo v případě nemněnického rybníka. Vodu v něm kontaminoval hnůj uskladněný nedaleko.
„Po domluvě zajistilo družstvo pracovníka, který vodu provzdušňoval," řekl Aleš Bucifal za HZS Plzeňského kraje.
I toto opatření pomohlo, že příroda pomůže rybníku od kontaminace sama.

Včera do zemědělského družstva, které je s největší pravděpodobností viníkem nehody, vyrazily pracovnice stodského odboru životního prostředí.

„Vodohospodářský úřad stanovil nápravná opatření. Případ je však nadále v šetření, proto ještě nebyla stanovena ani výše škody, která tam vznikla," řekla vedoucí odboru Jana Panušková.

Není vyloučeno, že zemědělci budou muset zaplatit pokutu.