Další z víkendových výletů do přírody, tentokrát za zmíněnými rybníky, připravila Agentura ochrany přírody a krajin ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Český les (AOPK ČR, RP SCHKO Český les).

„Jde vlastně o soustavu dvaceti devíti rybníků, které většinou nesou název podle svého majitele či místa. Největší rybník je Obecní rybník, nejmenší pak Šafáříček, jsou tu názvy například Honzatov velký, Okrouhlík, Travní,“ uvedl průvodce výpravy Luděk Mráz.

Soustava je dnes ale o poznání menší. Kdysi mívala prý i 53 rybníčků, bohužel některé z nich postupně zanikaly.

„Dříve měly více účelů, často sloužily jako pohon hamru a mlýnu, byly také na chov ryb. Dnes už pro mlýny nejsou, takže jsou to hlavně chovné rybníky, ale na své si přijde také ptactvo, vyskytuje se zde třeba slavík modráček nebo moták pochop, a v neposlední řadě tu jsou i mokřady, kde kvetou cévnaté rostliny. Okruh kolem rybníků má asi pět kilometrů, takže jde o pěknou procházku pro celé rodiny, ale doporučuji držet se po vymezených cestách a mít pevnou obuv,“ dodal Luděk Mráz.

Výpravy pořádané AOPK ČR, RP SCHKO Český les se konají někdy i několikrát měsíčně.

„Snažíme se lidem přiblížit přírodu i méně známá místa. Výpravy vždy vede zkušený průvodce, který danou lokalitu dobře zná, ví i něco z historie a umí upozornit na zvláštnosti v dané lokalitě – například na chráněné rostliny či zvířata, nebo na bývalé budovy a podobně. Kdo by se s námi chtěl někdy vydat, stačí hlídat naše webové stránky, kde se pozvánky na akce vždy včas objeví,“ uvedla Lucie Koryťáková Nováková.

Autor: Martina Sihelská