Pořídit si kapra na nedělní oběd nebo se už rovnou zásobit na Vánoce se nyní můžete přímo na hrázích rybníků našeho regionu. Rybáři se totiž pouštějí do každoročních podzimních výlovů.

V průběhu letošního roku rybáři zaznamenali nedostatek vody. Bude letos šupinatá nadílka bohatá?

„Srážek bylo málo a některé rybníky se ani úplně nenaplnily, takže došlo k poklesu produkce. Celkově ale hodnotíme letošní rok jako průměrný," uvedl Petr Votípka z Klatovského rybářství s tím, že na Domažlicku už proběhl výlov rybníku Suchanov velký u Mířkova a příští čtvrtek dojde na Mezholezský rybník na Horšovskotýnsku.

Další na řadě jsou vodní nádrže u obcí Všepadly, Dolní Metelsko, Smolov a Jivjany.

„S výlovy začneme kolem sedmé hodiny ráno, prodej ryb na hrázi by mohl začít kolem deváté hodiny. Budeme prodávat kapry, amury, líny, tolstolobiky, sumce, štiky a candáty," vyjmenoval Votípka.

Ceny by měly zůstat stejné jako v loňském roce a za 1 kilogram kapra na hrázi zaplatíte kolem 65 korun.

Kdyňští rybáři už mají za sebou výlovy rybníků v Brnířově, Nové vsi i obou Praštiláků.

Na výlov se připravují také zaměstnanci Domažlických městských lesů. Přesně za tři týdny se pustí do výlovu Černého rybníka u Babylonu.

„Prodej ryb na hrázi samozřejmě nebude chybět, začít by mohl přibližně kolem deváté hodiny. K zakoupení bude kapr, amur, štika a candát," popsal Josef Forst, který má výlov na starosti.

Ani městské lesy neplánují letos zdražování. „Ceny ryb zůstávají stejné jako v loňském roce," potvrdil Forst.

Termíny výlovů na Domažlicku:

30. října - Mezholezský rybník (Mezholezy u H. Týna)
4. listopadu - Všepadelský rybník (Všepadly)
7. listopadu - Dolní hornometelský rybník (Dolní Metelsko)
11. listopadu - Smolovský rybník (Smolov u Domažlic)
13. listopadu - Jivjanský rybník (Jivjany)
14. listopadu - Černý rybník (Babylon)