K veřejnému projevu nesouhlasu s tímto krokem a takzvané Stávkové pohotovosti starostů se připojili ve Všerubech i v Holýšově. Nejsou to však jediné obce, kde z úst starostů zaznívá podobný názor.

„Naše vláda hodlá vzít obcím více než 20 miliard korun. Tyto prostředky budou chybět i naší obci na důležité investice a rozvoj. U nás to ohrožuje financování prakticky všech investičních akcí, ale i všech oprav a údržby majetku města v roce 2020 s dopady do dalších let,“ řekl ke stávkové pohotovosti starosta Holýšova Libor Schröpfer.

Podobná slova zazněla i z úst starosty sousedního Staňkova, Alexandra Horáka.

„Samozřejmě rozpočet se nám o něco ponížil a nevíme, jak vše dopadne. Je bohužel nižší než v loňském roce. Pořád si ale myslím a doufám, že nás nemůžou nechat takhle vykrvácet. Byli jsme v první linii, nikdo nám v té chvíli nepomohl, sháněli jsme si dezinfekci, šili jsme roušky a poskytovali další nezbytné služby. Nepřipadá mi to tedy vůči obcím a městům fér.“

Staňkovští zastupitelé tak museli na posledním jednání návrh rozpočtu bohužel proškrtat a ponížit. Vše ale proběhlo bez komplikací, všichni si totiž uvědomují danou situaci a komplikace, které vládou schválený plán kompenzací může způsobit. Letos se tak rozhodně nemůže vybudovat hřiště ve Vránově a odsunout se musí například i oprava střechy na budově mateřské školy. „Na letošní rok máme na zahájení oprav střechy 1,7 milionu korun. Bohužel akci ale musíme odložit a peníze si ponechat jako finanční rezervu, kdyby došlo k výraznému propadu,“ doplnil Horák s tím, že obce investovat potřebují. Současná situace tak ovlivní nejenom příští rok, ale i následující období.

Výčet ohrožených akcí ve Všerubech je také značný. Výměna střešní krytiny na všerubském kostele, plynofikace bytového domu s číslem 60, nákup komunální techniky, opravy místních komunikací, výstavba vedlejších polních cest, rozšíření mezinárodní cyklotrasy CT3A mezi Hájkem a Brůdkem a směrem na Prapořiště, dále odkanalizování místních částí Brůdek, Hájek a Hyršov, rekonstrukce vodovodního řadu na Pomezí a přestavba budovy bez čísla popisného na ubytovací zařízení. Přesně tohle jsou akce, které ve Všerubech mínili realizovat. Ovšem jak to bude teď, není jasné.

„Přitom vláda mohla zvolit jiný způsob, jak nebrat dnes tolik potřebné finance obcím. Jako starosta obce jsem se rozhodl podpořit protestní stávkovou pohotovost starostů, protože v této nelehké době je důležité zachovat finanční prostředky obcím, aby mohly investovat a znovu rozhýbat regionální ekonomiku, pomoci živnostníkům a místním firmám,“ uvedl k všerubské stávkové pohotovosti starosta Václav Bernard.

V minulém týdnu se některá města a obce připojila k takzvanému černému dni pro obce, kdy jako projev tichého protestu vyvěsily na budovách úřadu černé vlajky. Stalo se tak například ve Kdyni a ve zmíněných Všerubech.

„Je to opravdu černý den pro obce. Jsme svědky podvodu a loupeže v přímém přenosu. Zatímco v okolních státech se připravují nejrůznější balíčky na pomoc obcím a městům, tak Česká republika se vydává přesně opačným směrem. Pan premiér se netají tím, že by rád centralizoval moc. Možná jde o první krok, jak oslabit samosprávu, a postupně tak dosáhnout svých cílů,“ řekl závěrem Bernard.