Rozpočet města letos počítá s příjmy ve výši 114 milionů 213 tisíc korun.

Do městské kasy přibudou peníze jako vždy z daní a poplatků, ale také z odvodů z loterií a her, z pronájmů pozemků, lesů, vodovodů a kanalizací, kotelen, z pokut, parkování či příspěvku na výkon státní správy. Prodej nemovitostí letos městu vynese 12 milionů 800 tisíc korun.

Výdaje na letošní rok by pak měly činit 149 milionů 016 tisíc, přičemž schodek rozpočtu ve výši necelých 35 milionů korun pokryjí finanční rezervy z minulých let.

Tradičními výdaji jsou příspěvky na provoz škol (školní jídelna ZŠ se může těšit na nový konvektomat za půl milionu), podpora kulturních akcí, jako je Anenská pouť nebo Juniorfest, sportu, údržba města, bydlení a územní rozvoj, ochrana životního prostředí a podobně. Město letos utratí čtyři miliony za nákup nemovitostí.

Celých jedenáct milionů je v rozpočtu vyhrazeno na rekonstrukci klášterního kostela, který by měl sloužit i jako smuteční síň a místo pro občasné sezonní výstavy a koncerty.

„Stále však nevíme, jestli se ji podaří zrealizovat, v současné době se ještě zpracovává projekt," upozorňuje místostarosta města David Škopek. Pokud by se s opravou začalo, tak až v druhé polovině letošního roku a pokračovala by i v roce následujícím.

Dva miliony 850 tisíc korun město letos dá na vybudování nového sociálního zázemí u fotbalového hřiště, které bylo posunuto kvůli výstavbě prodejny Penny.

„Vzniknou zde nové šatny a sprchy pro sportovce, klubovna, zázemí pro rozhodčího i toalety pro veřejnost," upřesnil místostarosta s tím, že polovinu nákladů by mohla pokrýt dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Na 4,5 milionů korun vyjde nový chodník a část místní komunikace v Pivovarské ulici (od křižovatky s Dvořákovou, kolem bytovek po most).

Jeden a půl milion korun půjde do pokračování prací v Plzeňské ulici, letos ji čeká rekonstrukce veřejného osvětlení.

U hasičské zbrojnice ve Vrchlického ulici by za dva miliony korun mělo vzniknout nové parkoviště s přibližně dvacítkou parkovacích míst, samotná zbrojnice očekává rekonstrukci za 1,5 milionu korun.

Tři miliony korun jsou vyhrazeny na plynofikaci Plzeňského předměstí, pět a půl milionu na infrastrukturu pro rodinné domky v Lidické ulici.

Sedm set tisíc půjde na parkovací místa v ulicích Lidická a Sylvánova, devět set tisíc na dokončení povrchů po plynofikaci v Tolstého ulici, jeden milion na přístup pěších k autobusové zastávce v Semošicích.

V rozpočtu jsou i přechod pro chodce u prodejny Penny, oprava lávky k nádraží v Dobrovského ulici, čekárna v Hašově či celkem 310 tisíc korun na různá dopravní značení, lavičky, čekárny, a informační systém města.

Milion korun půjde na program regenerace městské památkové rezervace, dvě stě tisíc na opravu drobných památek, tři sta tisíc na vybavení vesnických částí Horšovského, dvě stě padesát tisíc na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo, tři sta tisíc činí dotace na správce stadionu, 191 tisíc spolkne areál Podhájí, 275 tisíc revize a opravy tří dětských hřišť.

Dotace 550 tisíc korun dostanou společenské organizacím pracující s dětmi a mládeží, 200 tisíc ostatní společenské organizace, 600 tisíc půjde na granty města, dalších 60 tisíc pak organizace získají na různé společenské a kulturní akce.

V návrhu rozpočtu jsou rovněž vyčleněny 2 miliony 110 tisíc korun na zhotovení projektových dokumentací pro akce, do kterých se chce město pustit v letošním roce či následujících letech .

Kromě již zmíněných akcí zde najdeme například i projektové dokumentace na rekonstrukci ulice II. pětiletky včetně parkovacích míst, rekonstrukci okolí kostela sv. Apolináře včetně Hřbitovní ulice, na nový kamerový systém města, Masarykovu, Jelení a Lidickou ulici, řešení dopravní situace na hlavní silnici v Semošicích, odbočovací pruh na hlavní silnici u Plzeňské ulice, bydlení pro seniory v Dobrovského ulici, cyklostezku Regensburg-Praha či předprojektové dokumentace na míčovnu a sýpku.