Poslední dva měsíce se budou v domažlických ulicích vyskytovat výkopy v souvislosti s investiční akcí Čistá Berounka (budování vodovodu, kanalizace a zvýšení kapacity čistírny odpadních vod).

Úpravy povrchů silnic a chodníků budou pokračovat do podzimu.

 „Jsou dokončeny výměny všech vodovodů, dodělává se kanalizace v ulicích Chodské a Na Ostrůvku," shrnul aktuální stav starosta Miroslav Mach.
V havarijním stavu byla kanalizace i v úseku Branské a Vodní ulice. „Ten však nebyl před lety zanesen do plánovaných akcí v rámci Čisté Berounky, a tak je hrazen z městského  fondu oprav," konstatoval Mach.

„Vím, že je to potřeba udělat, ale trvá to docela dlouho. Když jedu autem, častokrát nevím, z jaké strany se kdy dá dostat do té které ulice,"  popsala své pocity Věra Lokajová.

V minulých dnech byl zahájen zkušební provoz v renovované čistírně odpadních vod. „V areálu CHVaKu zbývají dodělat asfaltové povrchy a úpravy zeleně," popsal starosta.

V rámci rozsáhlých prací bylo ještě zjištěno, že v havarijním stavu je střecha nad objektem čistírny.
„Jednáme s poskytovatelem dotace – Státním fondem životního prostředí, zda ušetřené peníze, které se nevyčerpaly při pracích v ulicích, by šlo použít na potřebnou opravu střechy," uvedl Mach.

Termín dokončení všech výkopových prací je stanoven na červen letošního roku. O rok později bude ukončena celá akce Čistá Berounka (v té době skončí zkušební provoz čistírny odpadních vod).

Zbývající práce v domažlických ulicích:

*Kanalizace v rámci akce
Čistá Berounka:
Chodská, Na Ostrůvku
*Oprava havarijního stavu kanalizace  z městského rozpočtu:
Vodní, Branská
*Povrchy ulic se budou dodělávat v těchto lokalitách:
Fastrova, Chodská, Kostelní, Vodní, Branská, Hradská, JUDr. Žlábka, část komunikace u tenisových kurtů
*Kompletní rekonstrukce ulic (silnice, chodníky, veř.osvětlení):
Vrbova (probíhá)
Žižkova (měla by začít v nejbližších týdnech)
Máchova, Baarova (pokud se podaří prosadit, budou rekonstruovány ještě v rámci Čisté Berounky za vysoutěžené ceny. Pokud ne, musí město vypsat výběrové řízení a akci bude financovat ze svého)

Povrchy komunikací v Domažlicích by měly být dokončeny v průběhu letošního podzimu.