Investorem výstavby bylo Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně, které vzniklo 2. září 2004 s cílem znovu oživit tradici poutního a výletního místa, kaple Panny Marie Lurdské na Šibeničním vrchu.
Stavební práce byly zahájeny v září roku 2009 a ukončeny v březnu roku 2010.

Náklady na výstavbu činily 1,5 milionu korun, z toho dotace byla ve výši 990 tisíc korun. Zbytek finančních prostředků získalo Sdružení od dárců a sponzorů.
Současně bylo prodáno 66 schodů. Na základě kupních smluv od Sdružení pro výstavbu rozhledny si mohli kupující za 1 500 korun koupit schod do vlastnictví. V květnu v roce 2015 skončila pětiletá doba, po kterou muselo Sdružení, jako příjemce dotace rozhlednu provozovat.

4. června 2015 se na valné hromadě sdružení rozhodlo, že sdružení zanikne a rozhledna se stane majetkem města Horšovský Týn.
Převodu zatím brání platné kupní smlouvy na jednotlivé schody, které zakoupili většinou občané našeho města. Samozřejmě také část vlastníků se zrušením kupních smluv nesouhlasilo.

Rozhledna se nachází v nadmořské výšce 459 m a její dřevěná hranolová věž je vysoká 21,5 metru. Je z ní krásný výhled na Horšovský Týn i jeho okolí, na Šumavu a Český les.
Na rozhledně je umístěna tabule, kde jsou napsáni dárci a sponzoři a také jména vlastníků všech 66 schodů.
Po převodu rozhledny do majetku města bude stále tato informační tabule sloužit svému účelu .Dále se zde nachází expozice muzea Horšovskotýnska.

Mimo sezonu bývala rozhledna uzamčena, protože se občas našli nějací výtečníci, kteří se násilím snažili dostat do objektu. Většinou pak docházelo k poškození věcí na rozhledně. Nakonec se osvědčilo nechat rozhlednu celoročně otevřenou. Zájem turistů každým rokem stoupá. Je to také dáno rozvojem cykloturistiky a pěší turistiky. Po hradu a zámku se jedná o nejvíce navštěvované místo v Horšovském Týně.

Autor: Jaroslav Čedík