„Přijel jsem do staroslavných Domažlic a zjistil, že nemáte prapor. To je ale ostuda, pane starosto! Když vezmu v úvahu, že jste starostou již potřetí, když vezmu v úvahu, že tady byli poraženi křižáci, že se tady konala Vavřinecká pouť proti protektorátu, že Chodové hájili naše hranice, a vy nemáte prapor?! Tak tady máte alespoň tu stuhu," řekl tehdy důrazně, ale s úsměvem směrem ke starostovi Miroslavu Machovi prezident. Podobnou výtku si vyslechl i holýšovský starosta Jan Mendřec.

„Město o pořízení praporu neuvažuje. Nikdo v tomto směru žádný krok neudělal, ani na zasedání zastupitelstva ani rady města. Žádný návrh za uplynulý rok nepadl," konstatoval domažlický místostarosta Stanislav Antoš.

„Domažlice historický prapor přímo nemají. V minulosti vždy používaly vlajku modro-bílou, což je dané tím, že Domažlice jsou velmi staré město. Jejich znak jim byl dán už při jejich založení," pokračoval Antoš.

„V posledních letech se roztrhl pytel se schvalováním praporů a znaků především u menších obcí nebo u těch, které měly přerušenou tradici – hlavně v pohraničí. V těchto případech se schvaluje znak i prapor při jednom. U nás ale nebyl důvod toto zásadním způsobem měnit," konstatoval místostarosta.
„Na starém střeleckém terči, který je v Muzeu Chodska, vlají z Chodského hradu černo-zlaté prapory jako výsostná vlajka Rakouska a pak se tam objevují modro-bílé jako symbol města. Někde se pak objevují ještě zemské barvy červená a bílá," přidává další pohled do historie Antoš.

„O novém praporu se v Domažlicích mluvilo zhruba před 15 lety. Návrh tehdy předkládal zastupitel Jaroslav Bauer, ale po diskuzích nedošlo ke shodě. Tak se tato myšlenka odsunula a více se o potřebě nového praporu nehovořilo," dodal Antoš.

Holýšovským by Miloš Zeman dnes už měl kam svoji stuhu připnout. „Prapor už máme, já jsem byl v den návštěvy prezidenta, 5. března 2015, shodou okolností pozván předsedou parlamentu k předání povolení pro nový městský prapor. Omluvil jsem se a dojel tam v náhradním termínu. Prapor jsme objednali a už jej máme," shrnul starosta Jan Mendřec.