Dlouho a složitě se po loňských říjnových komunálních volbách rodila domažlická radniční koalice. Po dlouhých sedmi týdnech vyjednávání ji začátkem prosince sestavili Sdružení pro město Domažlice (SPMD), ČSSD a SNK 2010. V jedenadvacetičlenném zastupitelstvu se opírají o podporu patnácti zastupitelů.

„Byl to sňatek z rozumu, nikoliv z lásky. Tak charakterizoval vzniklou koalici Zdeněk Novák (SPMD) a těmito slovy popsaný stav trvá dál,” konstatoval po roce ve funkci domažlický místostarosta Vítězslav Brody (ČSSD).

Co se v uplynulém roce podařilo?

„Povedlo se schválit rozpočet města a zůstat v jeho rámci a přitom plnit naplánované akce. Jen namátkou zmíním: od ledna je v provozu zrekonstruovaný dětský bazén, nové venkovní hřiště u Základní školy v ulici Msgre B. Staška,” hodnotí Brody.

Mezi další úspěchy posledního roku zařadil nově rozšířenou a vybavenou školku a zateplení střechy některých budov školy i nový most v ulici Nadporučíka O. Bartoška.

„Daří se i akce Čistá Berounka, kde v letošním roce byla prostavěna podstatná část investice, v rámci které se opravují povrchy ulic a chodníků po celém městě,” připomíná místostarosta a dodává: „Ve výsledku ulice vypadají mnohem lépe než před rekonstrukcí.”

Vítězslav Brody se nebránil popsat ani neradostnou stránku dění ve městě v uplynulém roce.

„Vždy je co zlepšovat. I u věcí, které se v konečném důsledku úspěšně dokončí. Přes léto byla velká část města rozkopaná a stavební firmy i přes tlak města nespěchaly s dokončením povrchových úprav vozovek,” připomněl jeden aspekt náročné investiční akce.
Jak hodnotí minulý rok opozice?
„Současné vedení celkem úspěšně pokračuje v privatizaci městských bytů, rozhodně nelze opominout odbahnění rybníku Babylon včetně vybudování nové hráze a předpokládám, že si časem poradí i s chybějícím molem, skákačkou a zakalenou vodou,” komentuje první rok po volbách opoziční zastupitel Pavel Wolf (ODS) a pokračuje: „Naopak za nepříliš dobře zvládnutou považuji koordinaci dopravních uzavírek při akci Čistá Berounka. Třeba Havlíčkova ulice byla neprůjezdná přes sedm měsíců. Nesouhlasím ani s platbou úroků z prodlení ve výši 2.579.101 korun při stejné akci.”

Konstatuje dále, že současné vedení mohlo být aktivnější při řešení nízkého počtu žáků u zápisu do prvních tříd a následovné stížnosti rodičů na nové škole.

„Své názory prezentujeme při zasedání zastupitelstva, Je mi jasné, že se dvěma mandáty se příliš udělat nedá. Přesto mám upřímnou radost, projde-li napříč politickým spektrem třeba podpora sportovcům nebo poskytnutí daru pro Domažlickou nemocnici.

Za úspěch považuje rekonstrukci mostů v Domažlicích i zastupitel Jan Pangrác (KSČM). „Povedla se i protipovodňová úprava koryta Zubřiny,” dodává.
Podle jeho dalších slov neprobíhá optimálně oprava vozovek. „Problém je hlavně v místech, kde jsou pokládány nové kostky. Dbá se, aby byly práce hotové v určitém termínu, ale ne na kvalitu.”

Pangrác poukázal i na další stavební akci v Domažlicích. „Mrzí mě, že se nepodařilo hřbitovní zeď opravit před Dušičkami. Do Vánoc by se to prý stihnout mělo.”

Opoziční zastupitel zmínil i další dvě dlouhodobější záležitosti. „Čekáme na reakci rodičů po změně vedení Základní školy v ulici Msgre B. Staška. Byli bychom rádi, kdyby se tamní situace ustálila. A zatím neřešitelným problémem je obchvat města, jehož realizace je velkým úkolem do budoucna.”

Co plánuje radnice do budoucna?

„V prvé řadě je zapotřebí dokončit Čistou Berounku, což by se mělo v příštím roce povést. Pořadí realizace dalších investic bude do značné míry záviset na přidělení dotací. Proto budeme realizovat ty investice z volebního programu, na které dotaci získáme,” konstatoval místostarosta Brody a dodal: „Při jejich získávání jsou značně nápomocni zástupce hejtmana Jaroslav Bauer a poslanec Jan Látka.