Na Klatovsku se některé školy připojily zcela, jiné jen částečně, i tak to ale rodičům působilo potíže s hlídáním. „Zrovna naše škola je uzavřena celá, ale nemám jim to za zlé. To, co vláda předvádí je něco nehorázného už. Přece nemůžou myslet vážně, že by omezovali počty hodin, peníze a další věci. Doteď na vše bylo a najednou nebude na nic. Stávkují učitelé, firmy, lékaři, co s námi za chvíli bude. Katastrofa, vážně. Je jim jedno všechno. Já mám tři děti a nebylo vůbec jednoduché sehnat hlídání, protože jsem v práci a manžel taky, děláme na směny, takže nemůžeme jen tak skákat, jak si vzpomeneme. Naštěstí nám pomohla kamarádka, která je doma se svým synem,“ rozhořčila se jedna z maminek Daniela Sedláčková z Klatovska, která se děsí jiné věci: „Za chvíli by také mohli přijít s tím, abychom si školy pro děti platily, ne? A vůbec bych se v tomhle státě nedivila."

Krampuslauf v Klatovech.
Desítky krampusáků řádily v Klatovech a známé písničky zazpívali Maxíci

A nebyla sama. Pro mnohé rodiče nebylo snadné hlídání zajistit, ne každý má babičky, které pohlídají. Někde spoléhali na starší sourozence, jinde si museli vzít dětí i do práce. Jako tomu je u Radka Brabce ze Sušicka. „Manželka je v práci a nemůže si vzít volno, já také ne. Ale mám naštěstí v práci možnost si tam malého vzít, bude si malovat a snad to nějak přežijeme. Babičky máme daleko a nejde to jinak takhle řešit. Sice jsme se rozčilovali, že se škola mohla taky zúčastnit jen symbolicky jako některé, ale na druhou stranu je chápu, že chtějí ukázat vládě naplno, jak jsou rozhořčeni z jejích kroků,“ řekl Brabec a pokračoval: „Slušně řečeno, je mi smutno z toho, jak je to nyní v našem státě. Vždyť snad nic nefunguje tak, jak má. A když už chtějí ubírat i školní hodiny, tak kde to jsme. Za chvíli děti posadí za počítače, školy zavřou úplně a budou se učit on-line. Je to hnus.“

Na to, co by mohly plánované kroky vlády způsobit, poukazuje jednoduchými propočty například ZŠ Komenského v Domažlicích. „Základní škola Komenského v současné době vzdělává 931 žáků ve 37 třídách. Z tohoto počtu je 89 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 158 cizinců. Znamená to, že každé 4. dítě v naší škole potřebuje speciální přístup a specifickou přípravu na vyučování. Během týdne odučíme celkem ve všech třídách 1 184 hodin, z nichž je 209 odučeno v dělených hodinách - cizí jazyky, tělesná výchova, volitelné předměty a částečně matematika a český jazyk. Pokud by došlo ke snižování počtu hodin ve výuce, znamenalo by to spojování vyučovacích hodin a individuální přístup by byl v těchto hodinách téměř nemožný," vysvětluje vedení školy důvod připojení ke stávce s tím, že hlavním důvodem je zachování současné úrovně vyučování a snaha zabránit nekoncepčním škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.