Objížďka kvůli výstavbě nového silničního mostu mezi odbočkou na Postřekov a Novým Kramolínem dává motoristům zabrat. Zvláště pak těm, kteří jedou od Poběžovic.

„Denně jsem svědkem toho, jak se tu otáčí desítky aut a vrací se zpět kvůli špatně označené objížďce. Kdybych nebyl místní a neznal danou trasu, tak bych se asi také podivoval nad tím, že neprojedu, když pojedu z Poběžovic na Domažlice přes Nový Kramolín,“ říká David Běhounek, který bydlí v posledně jmenované obci u nádraží, s tím, že ve Vlkanově si řidiči povšimnou cedule s objížďkou na Postřekov, ale že se nedostanou do Domažlic, asi nepochopí.

„Jel jsem tam, zběžně jsem se koukal, ale moc se mi to nezdálo. Musím zkontrolovat, zda je značení v souladu s tím, které bylo v povolení. Silnice by měla být uzavřena do 21. listopadu, budu se muset obrátit na zhotovitele stavby, aby prověřili, zda umístili dopravní značení podle povolení,“ uvedl Vratislav Šantroch z odboru dopravy Městského úřadu v Domažlicích.

Most staví Silnice Horšovský Týn, a. s.

„Objížďkové značení máte odsouhlasené od dopravní policie a vytyčila je firma Flop. My vše nyní objedeme s kolegou Hubatou a zkontrolujeme, zda se značkami někdo nemanipuloval,“ vysvětlil Deníku stavbyvedoucí Svatopluk Bernard. Podle jeho vyjádření je značení dostatečné, ale mnozí je nerespektují.

„Denně přijede několik aut až k místu stavby. Jsou to hlavně lidé domorodí, kteří jezdí ze setrvačnosti. Z jedné strany stavby proto máme panely a z druhé strany bagr, aby tam nikdo nespadl. Než jsme stavbu rozběhli, byli tu od policie a ještě jsme přidávali značky. Je to v lidech,“ dodal Bernard.