Během letních měsíců budou muset řidiči počítat s komplikacemi na silnici mezi Domažlicemi a Horšovským Týnem. Jde o velmi frekventovanou komunikaci. Uzavírky budou kompletní, čili bude potřeba počítat s objízdnými trasami.

„Koncem května by měla být zahájena celoplošná oprava silnice II/193 v úseku od konce Horšovského Týna po začátek města Domažlice. Silnice bude vždy úplně uzavřena, a to ve čtyřech úsecích,“ uvedla vedoucí přípravy a realizace staveb Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Monika Klimentová.

Stříbrský fotoklub se v rámci své schůzky vypravil za krásami přírody do Vodního světa u Lesné.
Obrazem: Fotografové ze Stříbra vyrazili k Vodnímu světu a Kolmu

Oprava bude začínat úsekem od Domažlic po křižovatku na Třebnice, která dle plánů potrvá od 27. května od 14. července. Následovat bude úsek Třebnice  - Jeníkovice od 15. července do 8. září. Pokračovat se bude úsekem Jeníkovice – křižovatka na Blížejov a úsek od Horšovského Týna po křižovatku na Blížejov bude řešen jako poslední, aby byla zajištěna obslužnost obce Blížejov, zde je termín naplánován od 9. září do 30. října. S ohledem na klimatické podmínky a postup stavebních prací se mohou termíny jednotlivých etap lišit.

„V rámci opravy dojde k odfrézování cca 10 cm, budou provedeny lokální výspravy poškozených míst, recyklace podkladních vrstev, opravy stávajících propustků a následně dosypání nezpevněných krajnic, obnova vodorovného dopravního značení a doplnění směrových sloupků,“ sdělila Klimentová.