Na jedné straně návštěvníci sportovní haly či evangelického kostela, kteří potřebovali zaparkovat, na druhé straně zájem města vyřešit ve Fügnerově a Tyršově ulici chaotické parkování.

„Smyslem chystané změny je legalizace současného parkování. Dnes se tam parkuje živelně. Novým opatřením budou jasně stanovena pravidla, například ta týkající se potřebných vzdáleností mezi vozidly a podobně," vysvětlil počátkem léta Deníku domažlický místostarosta Zdeněk Novák.

„Po pravdě řečeno jsem jel po paměti a změny režimu jsem si hned nevšiml," přiznal Deníku jeden z motoristů, ale nepřál si být jmenován.

„Vím, že v jednosměrné ulici je povoleno stání vpravo i vlevo, pokud zůstane volný nejméně třímetrový pruh. Jenže tady je navíc zákaz stání. Platí tenhle zákaz i na levou stranu vozovky, tedy u chodníku vedle domů? Nezdá se mi, že by na silnici po zaparkování skutečně zbyly ty zákonem dané tři metry," dodal vzápětí.

Zjišťovali jsme, jak to v případě zmíněných ulic je. Na webu Města Domažlic je zveřejněno upozornění na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Z něj i přiložené mapky je zřejmé, že Fügnerova ulice, v níž se nachází sportovní hala, je zjednosměrněná ve směru z Máchovy ulice (o ulici výše nad sportovní halou). Do Tyršovy ulice, v níž se nachází sídlo Domažlických městských lesů a evangelický kostel, se dostanete z Máchovy ulice, potažmo ulice Sadové (od České pojišťovny a SÚS).

„Situace je taková, že přesně ti, kteří nám dnes říkají, že tam nezbude třímetrový pruh, tam standardně stáli, i když to bylo obousměrné. S autem parkovali u kraje silnice vedle nemovitosti a někteří, jimž nevadilo, že mají rozježděný trávník před domem, stáli blíže k parku," uvedl Deníku Michal Hájek ze z odboru správy majetku.

Město Domažlice zjednosměrnilo uvedené ulice hlavně kvůli bezpečnosti, rychlost je omezena na 30 km/h.

„V době, kdy se konala důležitá sportovní akce, nebo byli návštěvníci v evangelickém kostele, stála auta po obou stranách silnice, v ulici nad parkem navíc rozjížděla trávníky," říkají obyvatelé ulic.

Nyní se parkuje tak, jak dovolují značky zákaz stání. V Tyršově ulici po levé straně u domů, ve Fügnerově po straně pravé (u haly). „Tam nešlo nechat obousměrný provoz. Začít pokutovat uživatele haly by byl holý nesmysl," komentuje úpravu Michal Hájek.

„Bohužel jsme přišli o klid, teď kolem nás denně jezdí daleko víc aut než předtím. Dříve totiž jezdila k hale přímo," konstatují smutně obyvatelé.