Méně nehod než v roce 2008 řešili vloni dopravní policisté na Domažlicku. Pokles nehod ve statistice však mohla ovlivnit změna novely zákona od 1. ledna 2009, která nově upravila případy, ve kterých je nutné k dopravní nehodě volat policii (viz tabulka).

„Snížení počtu dopravních nehod lze skutečně přičítat účinnosti novely zákona o silničním provozu. Dílem pak na nehodovost může mít vliv skutečnost, že dopravní policisté výrazně přispěli k ovlivnění vývoje dopravní nehodovosti a kázně účastníků silničního provozu,“ tlumočila Deníku poznatek dopravní policie mluvčí Vladislava Čejková.

Za uplynulý rok uskutečnila police na Domažlicku 57 dopravně bezpečnostních ak­cí.

„Z toho bylo 28 akcí „X“ a 29 akcí „Y“. Dále jsme se připojili ke dvěma celorepublikovým kontrolám spolu s generálním ředitelstvím cel. Mimoto proběhlo několik dalších krajských a celorepublikových dopravně bezpečnostních akcí,“ upřesňuje Čejková.

V policejní ´síti´ vloni uvízlo 129 řidičů, kteří seděli za volantem pod vlivem alkoholu, dalších sedm pak řídilo po požití jiných návykových látek.

„Dopravní policisté v roce 2009 v rámci dohledu nad silničním provozem vyřešili na místě celkem 2 726 přestupků, za které nezodpovědným řidičům motorových vozidel uložili pokuty ve výši 2 619 600 korun,“ vypočítává mluvčí s tím, že dalších 753 přestupků oznámili k projednání správnímu orgánu.

Policisté se samozřejmě zaměřují i na ostatní účastníky silničního provozu, kteří se dopouštějí přestupků.

„Jedná se především o neukázněné cyklisty a chodce. Jim bylo vloni uloženo 25 blokových pokut v celkové částce 16 600 korun. I tady byly čtyři z přestupků ohlášeny přestupkovému orgánu,“ doplňuje mluvčí.

Přestože náš region nemá příliš kvalitní, natož rychlostní silnice, řada řidičů je s povolenou rychlostí na štíru.

„Vloni bylo zjištěno 1 331 řidičů, kteří překročili rychlost. Bezpečnostní pásy nebo zádržný systém nepoužilo 236 řidičů. Jednašedesát řidičů drželo hovorové zařízení za jízdy v ruce a ve 214 případech odhalili policisté při běžných kontrolách nevyhovující technický stav provozovaných vozidel,“ upozorňuje mluvčí Čejková na další porušení zákona, která mohou zapříčinit nehodu či výrazně zhoršit její následky.

V jakých případech je řidič povinen ohlásit dopravní nehodu:

- Pokud dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
- Pokud dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
- Pokud dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.).
- Pokud dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
- Pokud dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
- Pokud po nehodě nebude sám schopen (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
- Pokud se nedohodne s dalším účastníkem nehody na zavinění.