Úsek cyklostezky vedoucí kolem hřbitova až na vrchol kopce při silnici do Chrastavic je hotový. „V současné době se čeká na kolaudaci,“ informoval místostarosta Domažlic Radek Wiesner. Stezka, která vznikla díky dotaci od Plzeňského kraje, přispívá k vyšší bezpečnosti cyklistů, chodců i návštěvníků hřbitova. „Díky této úpravě se chodec jdoucí na hřbitov dostane bezpečně do areálu i bočními vchody, které doposud ústily přímo na silnici mimo obec,“ uvádí místostarosta města Stanislav Antoš.

Právě u zadního vchodu na hřbitov je problém. „Neukáznění řidiči parkují svá vozidla v rozporu se zákonem o silničním provozu přes cyklostezku, která není konstruovaná na těžká vozidla,“ upozorňuje Antoš.

„Řeší se, zda tam bude doplněno nějaké dopravní značení. Jedním z návrhů je, aby se tam dalo zajet, vyložit osoby, ale hned by se muselo odjet,“ doplnil místostarosta Wiesner.

Jiří z Klatov spěchal na svět tak rychle, že se narodil doma v koupelně.
Jiřík se dral na svět moc rychle, matka ho musela porodit sama v koupelně