Bude se upravovat křižovatka silnice I/26 mezi městy Stod a Holýšov (střelická křižovatka). V době od 7 do 17 hodin bude provoz na pozemní komunikaci v křižovatce řízen pomocí světelné signalizace (semafory) a po skončení pracovní doby bude na silnici I/26 obnoven dvoupruhý provoz. Dále nebude možné z uvedené křižovatky v době realizace stavby odbočit na obec Střelice, objízdná trasa bude vedena přes obce Stod a Hradec. Bude také uzavřena účelová komunikace vedená do obce Lelov. Dokončení prací je naplánováno na 31. července 2019.