Konkrétně jde o park Na Výhledech. Jedna z velkých investic města si klade za úkol vytvořit z něj moderní a důstojné místo pro setkávání napříč generacemi. Zveřejněnou vizualizaci, znázorňující budoucí vzhled parku, tak vnímá mnoho obyvatel. Objevují se však i opačné názory. Důvodem jsou nezbytné úpravy ve vegetaci.

NÁZORY PRO I PROTI

„Jedná se o největší zásah do tohoto parku od dob jeho založení. V nejbližších dnech se pokácí několik lip a tújí a odstraní se i zbytky porostu pámelníku,“ uvedl starosta Holýšova Libor Schröpfer.

A právě kácení je místním trnem v oku. „Kácení vzrostlých a zdravých stromů je pro mě těžko pochopitelné. A i při zasazení nových stromů potrvá mnoho let, než budou jako ty stávající,“ uvedla v komentářích na sociální síti Marie Hanzlíková z Holýšova. Jiní se obávají, že nový park se stane místem popíjejících partiček a opilců.

Budoucnost ale přinese nové uspořádání vegetace, park bude světlejší a otevřenější. Myslelo se i na květiny.

„Návrh zahrnuje reprezentativní květinové záhony tak, aby prostor plnil i rekreační funkci parku a zároveň fungoval jako kulturní a setkávací místo,“ pokračoval starosta.

A ačkoli se revitalizace bez kácení neobejde, bude se i sázet. Vegetační úpravy zkrátka jen drží krok s dobou a reagují na změny okolí i plánované využití.

„Vysadí se nová alej, traviny a smíšené záhony, kde budou trvalky,“ dodal Libor Schröpfer.

Ze zvelebeného parku by se tak do budoucna mohlo stát i místo, které částečně nahradí náměstí ze spodní části Holýšova.