Přibrzdit téměř do zastavení, přidat plyn a opět se rozjet. Tyto úkony budou muset i nadále provádět řidiči, kteří ke svým cestám využívají komunikaci v ulici Msgre B. Staška v centru Domažlic (nedaleko základní školy).

„K návrhu na zrušení retardéru jsme vydali záporné stanovisko,“ informoval na zasedání domažlických zastupitelů předseda dopravní komise Milan Mrázek.

„V době od jeho instalace v roce 2002 nedošlo k žádné kolizi. Toto dopravní opatření tak zjevně plní svůj účel,“ argumentoval předseda komise.
Uvedl, že zásahy do dopravní koncepce ve městě lze čekat, až bude ukončeno veškeré přesměrování provozu v Domažlicích, které si vyžádala téměř tříletá investiční akce Čistá Berounka, jejíž součástí je výstavba nové kanalizace a vodovodního řadu.

„Pak bude doprava ve městě řešena komplexně. Když bychom postupovali dílčími kroky, teď například odstraněním retardéru, vzápětí jiným opatřením, tak bychom mohli provoz ještě zhoršit,“ domnívá se Mrázek. Dopravní komise by k diskuzím o budoucnosti dopravy v Domažlicích ráda přizvala i odborníky z Vysoké školy dopravní.

„Po dokončení prací na Čisté Berounce, zhruba v dubnu až červnu příštího roku, budeme řešit provoz na náměstí v centru,“ uvedl starosta Miroslav Mach. Jedním z prvotních návrhů, který na jednání zastupitelů v diskuzi zazněl, je zjednosměrnění ulice Msgre B. Staška.