Dílo Václava Myslbeka odborně prohlédl akademický malíř Jaroslav Šindelář. Zjistil, že hrozí další destrukce. „Socha je zhotovena z hořického pískovce, který špatně odolává klimatickým vlivům, takže se pískovec drolí. Stále častěji dochází k ulamování drobným částí,“ uvedl odborník ve zprávě pro domažlické radní.

„Původní záměr byl, aby sochař odvezl sochu do svého ateliéru, kde by provedl opravu. To ale nepovolili památkáři, proto je nyní socha restaurována na svém původním místě,“ popsal místostarosta Zdeněk Novák. „Originál sochy by měl být v budoucnu umístěn v nějakém interiéru a na původní místo do exteriéru by měla přijít její replika. Zatím se ale nenabízí v Domažlicích žádné vhodné místo pro umístění tohoto artefaktu,“ dodal Novák.

Renovace sochy vyjde na 291 tisíc korun, Domažlice získaly dotaci 180 tisíc Kč z Plzeňského kraje.