Byla to nejdražší investiční akce placená výhradně z městského rozpočtu. Za téměř 190 milionů Kč měl být do příštího roku přestavěn domažlický plavecký bazén. Nebude. Firma opustila staveniště, zastupitelstvo odsouhlasilo odstoupení od smlouvy.

Vítězství konsorcia firem Geosan Group a PSJ v tendru na zhotovitele předcházelo osmiměsíční řízení.

„V srpnu 2015 došlo k podpisu smlouvy. Firmu jsme upozorňovali, že práce mohou být prováděny pouze v letních odstávkách, jinak že musí být zachován provoz, tak jak ukládá smlouva,“ uvedl domažlický starosta Miroslav Mach.

Stavbaři měli mj. zbourat venkovní terasu, instalovat novou bazénovou vanu, vybudovat restauraci, saunový svět, wellness, fitcentrum nebo centrální šatny.

„Firma měla nastoupit v červnu 2016, kdy začala první odstávka. Tu nevyužila, později začaly bourací práce na ubytovně a v suterénu,“ popsal Mach. 28. listopadu zhotovitel zaslal městu dopis se sdělením, že se v průběhu stavby objevily skutečnosti (bez jejich specifikace), na základě kterých byl nucen přerušit stavební práce. Připojil návrh na stavbu bez přestávek nebo prodloužení termínu. „Měnit podmínky během stavby nemůžeme. Ve smlouvě jsou jasně stanoveny. Byla by to jejich zásadní změna. Toto jednání by bylo označeno jako pletichy při veřejné soutěži a porušení všech pravidel. I právníci to striktně odmítají,“ uvedl Mach.

7. prosince bylo městu doručeno odstoupení od smlouvy. Město odstoupení neuznalo a obratem vyzvalo stavbaře k uhrazení smluvní pokuty (v té době 47,7 milionu Kč, nyní se vyšplhala už na 64 milionů korun). „Uplatnili jsme i nárok na složenou bankovní jistinu 22 milionů korun,“ dodal starosta. O finančním vypořádání rozhodne soud.

Nabídku do tendru před dvěma lety podalo šest firem. „I během dlouhého tendru padaly dotazy, zda je možno změnit odstávky, bylo řečeno ne, bazén po zbytek roku musí být v provozu hlavně pro činnost plaveckých oddílů a výuku školního plavání,“ zmínil starosta. „Dvě firmy byly vyřazeny pro nedodržení kvalifikace v oblasti referenčních staveb s bazénovými technologiemi. Proběhly dvě prohlídky staveniště, byly vzneseny desítky dotazů,“ zmínil Michal Hájek, vedoucí správy majetku.

Zastupitelé v minulém týdnu rozhodli o odstoupení od smlouvy kvůli bezdůvodnému přerušení stavby a prodlení v harmonogramu.