Před zahájením mše se bude konat slavnostní průvod z farní zahrady do farního kostela sv. Jakuba Staršího za přítomnosti hudebníků a věřících. Celou mši svatou bude doprovázet staňkovský svatojakubský sbor a u ostatků budou zajišťovat čestnou stráž také tamní skauti.

Kapka papežovy krve na pláténku pochází z autotransfúze při operaci poté, co byl na Jana Pavla II. spáchán atentát v roce 1981. Pro náš region ji získal staňkovský farář Wojciech Pelowski.

„Staňkov je nyní třetím městem v naší diecézi a v Čechách, které má vzácnou relikvii blahoslaveného Jana Pavla II. Získal jsem ji speciálně pro staňkovský farní kostel sv. Jakuba Staršího. Vyprosil jsem ji u dlouholetého sekretáře velkého papeže, nyní krakovského kardinála, Stanislawa Dziwisze," uvedl Pelowski. „Nyní můžeme s prosbou o pomoc přijít blíže k velkému člověku, který ve svém životě rozdával a vyprošoval dobro dosud je naším pomocníkem u Boha," dodal.

Jan Pavel II. byl zvolen papežem v roce 1978 Jeho heslo bylo Totus Tuus (cely Tvůj). Poprvé od počátku 16. století se stal papežem duchovní nikoliv italského původu. Zemřel 2. dubna 2005. Jeho plně žitý pontifikát trval 27 let.

Vlastním jménem Karol Wojtyla se narodil v polských Wadowicích 18. května 1920. Knězem se stal v roce 1946, biskupem v roce 1958 a krakovským arcibiskupem byl od roku 1964. V roce 1967 byl jmenován kardinálem. „V Polsku zažil komunistický režim, věděl tedy velmi dobře, co znamená a jak funguje," poznamenává staňkovský farář.

Od roku 1978 se jako papež mohl účinně zasazovat o lidská práva. Jeho pontifikát se vyznačoval častými cestami do různých zemí světa. Navštívil také opakovaně Československo a Českou republiku.

„O jeho posledních dnech referovala média na celém světě. Jeho pohřeb se stal manifestací víry a vítězství dobra. Do Říma se sjely tisíce lidí," říká Pelowski a pokračuje: „Přestože byl Jan Pavel II. v posledních letech velmi nemocný a trpící člověk, stal se vzorem plného lidského života. Věnoval se obzvláště mládeži byl původně universitní profesor ale i všem lidem vzdělaným i nevzdělaným, zdravým i nemocným, věřícím i nám všem."