Ten odhlasoval děkanovo odvolání téměř jednohlasně, pro bylo 13 z 15 senátorů. Rektor se cabadu rozhodl odvolat po půldenním jednání vedení univerzity se senátem FF. Cabada nebyl na jednání přítomen. Verdikt je rozhodnut přijmout. Kdy bude zvolen nový děkan a jací kandidáti připadají v úvahu senát nesdělil. Rektor totiž uvalil na informace, které se týkají odvolání děkana embargo.

„Současná vyhrocená situace vyžaduje řešení. Na jednání byly dokladovány zásadní rozpory mezi akademickým senátem a děkanem, které vyústily ve ztrátu důvěry k děkanovi,“ uvádí Průša v tiskové zprávě. Ta obsahuje i informace, že rektor ZČU oceňuje podíl děkana FF Cabady na pozitivním vývoji fakulty pod jeho vedením, zejména úspěchy v oblasti výzkumu a vývoje, získávání národních i mezinárodních grantů a projektů, které jsou mezi novými humanitními fakultami ojedinělé.

Na jednání však byly dokladovány zásadní rozpory mezi AS a děkanem, které vyústily ve ztrátu důvěry k děkanovi. Proto rektor přijal jako jediné řešení vedoucí k rychlé stabilizaci situace na fakultě odvolání děkana a vyhlášení nových voleb, které povedou ke zvolení děkana se silným mandátem.

„Nečekal jsem, že budu děkanem navždy a rozhodnutí přijímám. V současné době očekávám pozvání od rektora a návrhy na provizorní řešení než se zvolí nový děkan,“ uvedl Cabada s tím, že nyní bude mít méně manažerských poviností a bude se moci více věnovat vědecké činnosti.