Byl zájem tyto stavební práce realizovat v době prázdnin. „Zakázka byla již jednou vyhlášena, nikdo se však nepřihlásil, a proto jsme zakázku znovu vyhlásili,“ vysvětlil místostarosta Domažlic Radek Wiesner.

„Pokud se teď někdo přihlásí, budeme to realizovat za provozu,“ dodal Wiesner. Výstavba učeben a výtahů se totiž uskuteční v rámci projektu Evropské unie s názvem Bezbariérovost a konektivita škol a bude na ni poskytnuta dotace.

„Stavební práce za provozu školy budou náročnější. Budeme se ale maximálně snažit, abychom nenarušovali její chod,“ přislíbil místostarosta Wiesner.