„Šlo o nejdelší výběrové řízení v historii města," uvedl starosta Miroslav Mach. Kvůli zdlouhavým administrativním procedurám a lhůtám na různá odvolání stavbaři nemohli s pracemi začít už během každoroční letní odstávky. Staveniště tak zřejmě převezmou v nejbližších dnech, v začátku podzimní plavecké sezony.

„V souvislosti s předáním staveniště a navazující rekonstrukcí plaveckého bazénu bude od 1. září s největší pravděpodobností zcela zastaven provoz ubytovny a sauny. Plavání v obou bazénech včetně všech plaveckých kurzů bude až do 31. května 2016 probíhat bez jakéhokoliv omezení," informoval ředitel bazénu Jiří Houška.

„Přesto upozorňujeme návštěvníky, že se budou pohybovat v blízkosti stavby, a prosíme je proto o zvýšenou opatrnost. Informace o případných změnách v provozu bazénu budeme jako obvykle prezentovat na dveřích hlavního vchodu, v tisku a na webových stránkách města," dodal ředitel.

„Jsem ráda, že se náš bazén dočká rekonstrukce. Po těch letech provozu si to určitě zaslouží. Je dobře, že se podařilo zachovat provoz pro plavání. Jezdila jsem občas i do Waldmünchenu, ale po přestavbě se tam neplave dobře, je tam málo drah. Tam je to prima pro relaxaci, ale na plavání je lepší domažlický bazén," říká Věra Churáčková.

Částka, za kterou bude domažlický bazén v následujících třech letech opraven, činí 186,5 milionu korun.

V letošním roce se mělo podle původních plánů prostavět zhruba 35,5 milionu korun (bez DPH). Rekonstrukci a dostavbu uhradí město ze svého rozpočtu. Do něj plynou mj. příjmy z loterií a také z hospodaření Domažlických městských lesů. Nedávno lesy poslaly mimořádný příjem ve výši 5 milionů korun.
„Přesto, že finance máme připravené, otevře si město na překlenutí následujících dvou let úvěr ve výši asi 50 milionů korun. Tento úvěr bychom měli mít splacený do konce volebního období," informoval starosta Mach zastupitele na jejich posledním, červnovém zasedání, kde odhlasovali použití 35 milionů z investiční rezervy na letošní práce.

I přes pozdržení začátku prací platí stále termín dokončení v říjnu 2017.

„Budeme po firmě požadovat přepracování harmonogramu prací, aby se termín stihl," potvrdil domažlický starosta.