Letos se dostane na rekonstrukci horské chaty na Čerchově, která je horkým tématem. Variantou byla buď zmiňovaná rekonstrukce či zbourání a výstavba nové chaty, možností byla i replika tzv. Pasovského chýše. Nové vedení však počítá s rekonstrukcí. „Začala by se tak budovat horská chata na Čerchově, kde je již vydáno stavební povolení, nyní jde již jen o schválení finančních prostředků zastupitelstvem. Na rekonstrukci horské chaty na Čerchově se počítá v rozpočtu s částkou 24 milionů Kč," uvedl starosta Domažlic Stanislav Antoš.

V přízemí se dle projektu počítá s restaurací pro čtyřicet lidí a salonkem s podobnou kapacitou. V prvním patře budou dva pokoje, které budou mít vlastní sociální zařízení, a dále zázemí formou turistické útulny. Součástí bude i společenská místnost a kuchyňka.

Domažlická radnice má v plánu i další investice. Půjde například o rekonstrukci objektu městského kulturního střediska za 9,1 milionu Kč, požárně-bezpečnostní opatření v domově seniorů Baldovská za 4 miliony Kč, vypracována ale také bude projektová dokumentace na výstavbu šesti bytových domů v areálu bývalých kasáren za 3 miliony Kč, počítá se i s parkovištěm v ulici 28. října za 3 miliony Kč, rekonstrukcí Benešovy ulice za 10 milionů Kč.

Město má v různých fázích rozpracovány další projekty. Jde například o přístavbu domova se zvláštním režimem nebo několik vodních nádrží.

Ve velkém se opravuje ale také například v Bělé nad Radbuzou. Jde o tamní tvrz, která již není ostudou, od poloviny letošního roku v ní bude panovat čilý ruch. „Vše jde podle plánu, tvrz bude v řádném termínu hotová. Nemůžeme ovlivnit počasí, takže tvrz bude předána s některými nedodělky, jako je například fasáda, ale to nebrání žádnému užívání. Fasáda se dodělá na jaře. To, co jsme potřebovali, je hotovo,“ řekl starosta města Libor Picka.

Od počátku nového roku následuje zabydlení tvrze, slavnostní otevření, které je plánováno na zhruba konec března. „Začne tam fungovat život s tím, pro co jsme to stavěli, čili zázemím pro sociální služby, spolky, se kterými už máme předběžné smlouvy. Brzy je oslovíme, dáme dohromady rozvrh, co kde bude fungovat, v jakém režimu. Přesune se tam pečovatelská služba, klub důchodců a podobně. Myslím, že do poloviny roku bude tvrz zabydlená a bude plnit své účely,“ uvedl Picka.

Domažlicko se ale může těšit na jubileum největší kulturní akce v okrese – tou bude 70. ročník Chodských slavností - Vavřinecké poutě. Město se musí připravit na příjezd desítek tisíc návštěvníků. „Jde o organizačně nejnáročnější akci ve městě. Musíme připravit program, technické zajištění akce, zorganizovat stavbu pódií, zajistit místa pro stánkový prodej, záchytná parkoviště, propagaci a mnoho dalších záležitostí," sdělil domažlický starosta.