Je zakázán odběr povrchových vod z vodního toku Zubřina pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů v katastrálním území Pelechy, Pasečnice, Stráž u Domažlic, Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Radonice, Milavče.

Zákaz bud odvolán opět opatřením obecné povahy, až to klimatické poměry a stav průtoku ve vodním toku Zubřina dovolí.