V listopadu roku 1989 stál u zrodu Občanského fóra v Horšovském Týně, jehož se stal prvním mluvčím. V letech 1994 až 1998 byl starostou města. Dvacet let až do své smrti vedl kulturní komisi Rady města Horšovský Týn.

Celý život ho zajímala historie, zejména ta regionální, týkající se Horšovského Týna. Byl živou kronikou svého města. Snažil se ve svých funkcích i v publicistické činnosti přiblížit široké veřejnosti bohaté dějiny města. Autorsky se podílel na mnoha publikacích zejména o novodobé historii a napsal bezpočet článků do místního i regionálního tisku.

Druhou velkou láskou Václava Kuneše bylo ochotnické divadlo. Několik desetiletí vedl Ochotnický divadelní soubor v Horšovském Týně, s nímž nastudoval řadu inscenací. Měly vždy velký divácký ohlas, ale nikdy na úkor kvality. Jeho režijní práce se pravidelně objevovaly na národních přehlídkách v Hronově nebo Vysokém nad Jizerou. Byl i výborný herec. Jeho doménou byly konverzační komedie. Za celoživotní práci pro ochotnické divadlo byl v roce 2010 Svazem českých divadelních ochotníků oceněn medailí J. K.Tyla.

Jeho přátelé i lidé v Horšovském Týně ho znali jako člověka zcela nekonfliktního, výborného vypravěče a společníka s noblesním vystupováním. Byl vskutku renesanční osobností.
Čest jeho památce.

Luděk Thomayer, Za kulturní komisi Města Horšovský Týn