V červnu 2023 začal a na konci října skončil. Tak rychlé bylo působení Hanuše Klůse jako ředitele Městského kulturního střediska v Domažlicích, kterého odvolala rada města. A to poté, co si vyžádala podklady ohledně pořádání Chodských slavností, Svatováclavského koncertu a 50 let dechové hudby Horalka, což některé zastupitele překvapilo, jelikož to nebylo dříve běžné.

Zastupitel Pavel Faschingbauer tak požadoval na zasedání zastupitelstva 1. listopadu vysvětlení, proč k odvolání došlo. „Důvodem byla ztráta důvěry ve správné řízení městského kulturního střediska,“ řekl místostarosta Viktor Krutina.

Ať žije Chodský bál 2024 a připomeňme si Chodský bál 2023.
Přijďte v krojích, na dohled je dvacátý čtvrtý Chodský bál!

Odvolání bývalého ředitele mrzelo, nečekal ho. „Vůbec jsem o mém odvolání nevěděl, byl jsem informován těsně před zastupitelstvem. Rada má právo jmenovat a odvolávat, důvody žádné sděleny nebyly, což bylo vidět i ze záběrů ze zastupitelstva. Já se mohu pouze domnívat. Mrzí mě to, protože Domažlice jsou skvělé město, jsou tam velké možnosti, dokázali jsme plno věcí, začali jsme s novými projekty a podobně,“ řekl tehdy po svém odvolání Deníku Klůs.

Bohužel dosud není jmenován žádný nástupce. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, které ale nebylo úspěšné. „Po odvolání pana Klůse bylo vypsáno výběrové řízení. Rada města vybrala nového vedoucího, ale tento uchazeč následně sdělil, že o místo již zájem nemá. V současnosti je opět vypsané výběrové řízení a je možnost do 15. dubna do 12 hodin podávat písemné přihlášky,“ informoval Krutina.

Manželé Anna a Anton Stančekovy s rodinou.
Po vojně zůstal kvůli lásce ve Kdyni, trvá již 70 let, pojidlem byl ping pong

Různé pohledy má na neobsazené místo ve vedení organizace zastupitelka Lenka Bauerová. „Vzhledem k informační bariéře, kterou směrem ke mně praktikuje vedení města, se bohužel nedokážu úplně odpovědně vyjádřit, ale obecně absence vedení žádné organizaci neprospívá, u MKS je to zesílené tím, že se dlouhodobě potýká s problémy, které pan ředitel Klůs začal řešit. Na druhou stranu není dobré výběr uspěchat. Nepřijetí místa vítězkou výběrového řízení vyvolává otázky. Aktuálně pevně doufám, že se v novém výběrovém řízení šikovný/á ředitel/ka najde,“ uvedla zastupitelka.