Rádi bychom reagovali na článek, který byl zveřejněn dne 9.07.2010 pod titulkem „Napadli nás, volali o pomoc Romové z Bělé nad Radbuzou“.

V roce 2006 Město Bělá nad Radbuzou spolu s dalšími obcemi vybudovalo Sběrný dvůr odpadů, který dobře slouží všem obyvatelům města k jejich spokojenosti. Ne však každý správně pochopil funkci tohoto zařízení. Konkrétně máme na mysli nepřizpůsobivé obyvatele romské národnosti. Nestačí jim, že svůj odpad neustále vyvážejí mimo vyhrazená místa a zakládají tak černé skládky, ale kromě toho opakovaně násilně vnikají do sběrného dvora a odpad zde uložený zcizují a následně jej opět vyvážejí volně do okolí.

Město Bělá nad Radbuzou již investovalo nemalé finanční prostředky na likvidaci černých skládek, které činností Romů vznikají.

Po celou dobu provozu sběrného dvora se město snaží předcházet vloupáním do tohoto objektu, konkrétně např. rozšířením kamerového systému, instalací ostnatého drátu na oplocení objektu, ale i pod těmito opatřeními neustále dochází k ničení oplocení objektu, činění značného nepořádku v prostorách sběrného dvora a zcizování zde odložených věcí. V jednom případě bylo zcizeno dokonce celé motorové vozidlo dočasně zde uložené k ekologické likvidaci.

K většině takovýchto případů byla přivolána Policie České republiky. Tajemník Městského úřadu Bělá nad Radbuzou Pavel Votruba sděluje:

„Já osobně jsem strávil mnoho času při zajišťování součinnosti s Policií ČR opatřováním záznamů z kamerového systému sběrného dvora a poskytováním svědeckých výpovědí. Bohužel bylo vyšetřování vždy odloženo pro nedostatek důkazů a nebo ještě nebylo ukončeno.
Z předchozích zkušeností jsem věděl, že k násilnému vniknutí dojde téměř vždy večer toho dne, kdy je ve sběrném dvoře otevřeno, tj. pondělí, čtvrtek a sobota. Na základě těchto skutečností jsem se v sobotu 3.07.2010 rozhodl, že půjdu hlídat do sběrného dvora osobně. Přizval jsem si k tomu tři společníky jako svědky.

Ve 20:30 hodin toho večera jsme zaslechli skřípění plechu a po chvíli jsme uviděli dvě postavy mužů romské národnosti jak prolézají dírou v plotě. Než jsme stačili zareagovat a volat Policii ČR, něčeho se polekali a utekli stejnou cestou. Bezpečně jsem poznal jednoho z nich. Proto jsem se vydal i se svými společníky do místa jeho bydliště v Nádražní ulici, abych se ho zeptal na jeho konání.

Vrata na dvůr domu byla dokořán otevřená, zvonek pro přivolání dotyčné osoby chyběl, proto jsem vstoupil a šel jsem následován svými společníky zaklepat na dveře. Obyvatelé nás zřejmě viděli z okna a tak vyšli z domu ven. Kolotoč, který se v tu chvíli odehrál, bych nepřál nikomu zažít: slovní napadání velmi urážlivého charakteru, vyhrožování zabitím, nakonec došlo i k fyzickému napadení jednoho z mých společníků. Tomu nezbývalo nic jiného, než se bránit. Rozhodně ovšem nedošlo k inzultaci některého z dětí, jelikož všechny děti sledovaly situaci z povzdálí. Snažil jsem se celou situaci uklidnit a zdůvodnit Romům svou návštěvu.

To se mi ovšem nemohlo přes křik a slovní napadání podařit. Proto jsme opustili dvorek a odebrali se zpět do sběrného dvora pro mobilní telefon, kterým jsme následně přivolali Policii ČR, abychom oznámili násilné vniknutí do sběrného dvora.

Svým jednáním, jsem chtěl napomoci Policii ČR ke zdárnému ukončení vyšetřování a potrestání pachatelů nedovolené činnosti.“

Na závěr bychom chtěli uvést, že zveřejněním článku ze dne 9.07.2010 Domažlický deník podporuje Romy v jejich přesvědčení, že my, slušní lidé, kteří se snažíme vytvořit si zde krásné prostředí pro život náš i našich potomků, Romy diskriminujeme a ubližujeme jim.

Myslíme si však, že nejsme sami, kdo ví, že je tomu přesně naopak!

Autor: Libor Picka, starosta města Bělá nad Radbuzou a Pavel Votruba, tajemník Městského úřadu Bělá nad Radbuzou