Za viníka někteří v článku považovali město Domažlice, které bývá vnímáno jako garant akce. Ve skutečnosti je tomu ale jinak.
Samotná akce, která má u veřejnosti značnou oblibu, je soukromým podnikem. Začala v roce 2002 a rada města několikrát přispěla finančně na její uspořádání.

V roce 2007 dokonce vyšla vstříc tím, že původně domluvené zpívání u stromečku se ZUŠ Domažlice posunula na dřívější termín. Tato dávno dojednaná akce se totiž dostala do časové kolize s „Mikulášem", jak vyplynulo z dopisu z počátku listopadu 2007 od pořadatele mikulášské akce pana Miroslava Pivoňky.

Netřeba zdůrazňovat, že s ohledem na nabitý program pedagogů a žáků ZUŠ v předvánočním čase toto nebylo režijně vůbec nic snadného. Následující rok začal platit grantový systém, kterého se pořadatel neúčastní.

Výjimkou byl rok 2011, kdy nová rada mimořádně – mimo zastupitelstvem vyhlášený systém finančních podpor – schválila příspěvek na nákup sladkostí 5 000 Kč. Zároveň také mohla zajistit uzavírku náměstí, protože se o chystané události dozvěděla alespoň čtrnáct dnů dopředu.

Tehdy na jednání starosta města Miroslav Mach připomněl, že na tuto oblíbenou akci má být správně využit grant, kde jsou uvedeny podmínky, za jakých pořadatel zajistí bezpečnost přítomných, a nebo mikulášskou nadílku může uskutečnit ve spolupráci s městem, kdy se obě strany podělí o potřebné kroky mající za cíl například zajistit bezpečnost účastníků omezením provozu, či prezentovat tuto událost v programu předvánočních akcí. To je ostatně univerzální pravidlo, které platí dodnes.

Co se týká letošní mikulášské nadílky, tak se o ní vedení radnice dozvědělo 4. prosince z tisku, což, jak jistě všichni uznají, je příliš pozdě na to, aby bylo možné zajistit výše zmíněné náležitosti (pomineme-li fakt, že o ně nikdo nežádal).

Pro informaci – v předvánočním a vánočním čase město zajišťuje celou řadu událostí, ať už je to slavnostní rozsvícení stromu na počátku adventu, zpívání koled s Českým rozhlasem, sedm dní trvající seriál kulturních pořadů a stánkový prodej u stromečku proti radnici či novoroční ohňostroj, kdy je vždy část náměstí uzavřena.

Tento výčet uvádíme jako doklad toho, že město a jeho organizace umí zajistit průběh obdobných událostí v místě jejich konání bez automobilového provozu, jen musí být včas informováno pořadatelem nejen této popisované akce.

Pokud vše shrneme, tak město se k této akci rádo přihlásí, ale musí včas vědět, že se uskuteční, a musejí být stanovena jasná pravidla pro její průběh.

Autor: Stanislav Antoš, místostarosta Domažlic