Občánky přivítali starosta města Stanislav Antoš i oba místostarostové Viktor Krutina a Jan Benc. „Přítomní se kromě jiného dozvěděli několik informací ke kulturnímu a sportovnímu vyžití ve městě, byli také vyzváni, aby se s jakýmkoli námětem či dotazem obrátili na zástupce vedení města,“ informoval za domažlickou radnici Josef Babor. „Novinkou byla přítomnost primáře gynekologicko-porodnického oddělení Domažlické nemocnice Dušana Kolaříka. Osobně nabídl služby nemocnice, kromě jiného vyzdvihl, že jsou nabízeny přímo v místě, bez nutnosti dojíždět za péčí mimo Domažlice," zmínil starosta Stanislav Antoš.

Vítání občánků do života zorganizovala komise SPOZ.