Komise bude sledovat problematiku národnostních menšin na území kraje a iniciovat činnost krajské rady v tomto ohledu.

„Dále se bude komise zabývat problematikou integrace národnostních menšin do společnosti a bude projednávat podněty nejen od členů komise, ale i od samosprávy, zaměstnavatelů či školských zařízení. Pozornost si určitě zaslouží oblast školství, sociálních věcí, zaměstnanosti i kultury," popsal radní Šobr.

První jednání komise se uskuteční 2. února. Kraj dosud neměl žádný poradní orgán, který by se touto problematikou zabýval.
„Demografický vývoj regionu ukazuje, že problematika národnostních menšin bude vyžadovat do budoucna více pozornosti i ze strany vedení Plzeňského kraje," uvedla mluvčí kraje Šárka Stará.

Podle sčítání lidu v roce 2011 jsou v kraji nejpočetněji zastoupeny tyto národnosti: slovenská (asi 8 tisíc obyvatel), ukrajinská (kolem 3,5 tisíce obyvatel), vietnamská (cca 2,7 tisíce obyvatel) a německá (přibližně 1 tisíc obyvatel). „Odhadujeme, že v současnosti jsou tyto počty vyšší," podotkl předseda komise.

Jaroslav Šobr, místostarosta Staňkova a krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací je i bývalým ředitelem staňkovské základní školy. Ve školství se pohyboval třicet let.

„Za dobu svého působení v Základní škole Staňkov jsem poměrně často jednal s rodiči žáků – cizinců. Tato jednání byla mnohdy poznamenaná nejen jazykovou bariérou, ale i malou informovaností, neznalostí a předsudky. Možná právě tyto zkušenosti byly důvodem, proč jsem byl nominován do této komise," říká Šobr.

Dalšími členy komise jsou předseda Svazu Vietnamců ČR v Plzeňském kraji Nguyen Sinh, prezident Slovensko-českého klubu Plzeň Michal Sochor, Vasyl Stachniv z Ukrajinské iniciativy, asistentka prevence kriminality Renáta Tišerová, vedoucí krajského odboru sociálních věcí Filip Zapletal a mluvčí Šárka Stará.

Podle předsedy není vytvoření komise reakcí na uprchlickou krizi. „O zřízení komise se uvažovalo již dříve, nesouvisí přímo se současnou vlnou migrantů, kteří míří do Evropy," vysvětlil Šobr a dodal: „Zastávám názor, že všichni občané bez rozdílu musí dodržovat zákony a pravidla země, ve které žijí. Evropské státy musí přijmout opatření k ochraně vnějších hranic a zajištění bezpečnosti."