Rozhodli o odejmutí neevidovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě do tří tisíc a materiálových zásob z hospodaření školy. Dle radních jde o neadekvátní množství zásob nářadí a materiálu (ve škole byly například zásoby pracovních rukavic, štětců a jiných drobných věcí, která měla škola k dispozici). Rada to shledala jako neúčelné a neefektivní a nehospodárné ve vztahu k hlavnímu účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. Radní tak rozhodli o přerozdělení majetku a materiálu mezi ostatní organizace města. A to navzdory nabídce ředitele školy Jana Dobiáše, který v otevřeném dopisu určeném městu Kdyni nabízel 70 až 80 tisíce ze svého na odkup majetku a nářadí tak, aby vše zůstalo škole.

Otevřený dopis ředitele z 22. července přitom rada vzala na vědomí.

Zde je zmíněný otevřený dopis:

Otevřený dopis k vedení města Kdyně

Vážený pane starosto, slečno místostarostko, vážení radní.

Protože je nám vyčítáno, že bývalým vedením nám byly zakoupeny věci, které nejsou efektivně využity v naší škole, protože se situace kolem toho dělá nedobrá vůči naší škole i vůči mně osobně – nabízím toto řešení:

Dle inventární hodnoty těchto věcí (traktor cca 36 tisíc Kč, vyžínače cca 5 tisíc Kč a 4 tisíce Kč, zbytek pily a drobný neinventarizovaný materiál) – nabízím ze svých peněz městu 70 tisíc až 80 tisíc Kč (dle přesného součtu věcí). Tyto peníze by byly zaslány z mého soukromého účtu na účet města, jedná se tedy o moje finanční prostředky. Věci by zůstaly ve škole (jako jsou nyní) a využívaly by se ve prospěch školy (jako je tomu doposud). Skončily by akce proti nám – jako je plánované odebírání věcí a další útoky s tím související. Současně se budeme nadále sami starat o školní zahradu, školník pak bude dělat i nadále opravy drobného rozsahu – jako tomu bylo doposud a zůstanou mu k tomu podmínky, které má, neb je zbytečné mrhat finančními prostředky za najímání si drahých firem. Město pak může naložit s penězi tak, aby byly účelně využity. Myslím si, že je to smysluplnější – než rozdávat naše věci, námi inventarizované, za které zodpovídáme a o které se staráme, a které využíváme – rozdávat je jednotlivě. U nás budou mít i nadále využití.

Věřím, že toto řešení bude akceptovatelné pro Vás, pane starosto. Současně bych požádal – o klid na práci, na přípravu nového školního roku, a na odpočinek před tímto školním rokem, protože bude se jednat o velmi náročný školní rok. Potřebuji nyní pracovat a potřebujeme nyní odpočívat. Děkuji za pochopení. Je v naší kompetenci si rozhodnout – k čemu, proč a jak využíváme ten a jiný – prostor školy. A tak si to chceme dělat i nadále. Dělali jsme to dávno před tím, než jste naši školu viděl poprvé – a u tohoto chceme zůstat. Zodpovídám nejen za kvalitu vzdělávání, nejen za bezpečnost dětí a zaměstnanců, nejen za inventarizované věci nám svěřené – ale i za vhodné využití prostor školy a školní zahrady, která je součástí objektu a mám s tím více zkušeností – než Vy.

Pokud tedy jde o věci, které v pátek 24. 7. 2020 mají být odvezeny – myslím si, že lze přijmout výše navrhované a tento pátek si můžeme odpustit. Pokud tedy jde o ty věci…a ne o něco jiného.

Rádi Vás, jako představitele města, uvidíme na slavnostním zahájení školního roku – tedy 1. 9. 2020.

Ještě jednou poděkování za event. vstřícné jednání, za to, že necháte mě nyní pracovat a nás všechny – připravovat se a odpočívat.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jan Dobiáš, ředitel školy