„Vychází se z těch, které již byly, a jeden nový přibude,“ řekl na úvod místostarosta Domažlic Stanislav Antoš. Opět se tak doporučuje vytvořit výbor školství, mládeže a sportu s návrhem na 15 členů, jak tomu bylo dosud. Dále je to výbor pro spolupráci s partnerskými městy, který měl 9 členů a navrhuje se opět 9 členů. Výbor pro kulturu a cestovní ruch by měl rovněž stejný počet jako dosud, a to 7 členů. „Na základě žádostí z předchozích zastupitelstev, že oblast sociálních věcí by měla být řešena samostatně, vzniklo doporučení na vytvoření sedmičlenného výboru pro řešení věcí ze sociální oblasti,“ objasnil místostarosta Antoš.