Dostaneme se k ní ze dvou stran. Za prvé z Folmavy, a to od hřbitova nad restaurací Český les kdybychom se po lesní cestě vpravo vzhůru. Táhlým stoupáním se po cca 1,5 km dostaneme na rozcestí zvaném Na Lesní Louce (Waldwiesen). Také zde stávalo několik usedlostí, jejichž rozbořené a rozmetané kusy kamenů nalezneme po levé straně při panelce k Folmavě. K Plassendorfu se z rozcestí vydáme vlevo po bývalé vojenské asfaltce, která ke konci ostře spadne a skončí u železniční tratě. Odtud však pokračuje přes koleje pěšina, která vyústí u navazující asfaltky ,z níž odbočuje vpravo lesní cesta do Plassendorfu.

Z druhé strany se sem dostaneme ze Spálence po zelené turistické značce po polní cestě směrem ke hranici. U rozcestníku Pod Mlýnským vrchem se dáme vpravo po neznačené asfaltce z kopce, kde na konci se v lese po levé straně rozkládají velké pozůstatky Čertova mlýna (ten bude popsán příště). A pojedeme-li po této asfaltce stále dopředu, dorazíme na onu vlevo odbočující cestu do Plassendorfu.

Odtud je to cca 1,5 km. Nejprve po levé straně pod cestou se nad potokem, který zde tvoří hranici, nacházejí poměrně velké pozůstatky první usedlosti, zřejmě mlýna. O kus dále,kde les končí, je cedule označující zaniklou ves. Kolmo nad ní spatříme v náletovém lesíku pozůstatky po usedlostech se studnou a spoustou střepů od pivních lahví, půllitrů, talířů a porcelánu, takže se zde zřejmě nacházela hospoda či krám. Našel jsem zde i nezrezavělou hliníkovou pivní zátku z domažlického pivovaru ze 40. let 20. st. Vlastní obec a její největší pozůstatky jsou však až dále v háječku, k němuž se dostaneme po polní cestě. Jsou zde k nalezení až do 2 merů vysoké základy a zbytky zdiva po všech cca 9 stavení včetně staré a náletem zarostlé cesty, která vískou procházela. Mezi náletovým stromovím na konci háječku rostou zplaněné jabloně a na louce u státní hranice stojí starý sokl s křížkem, od kterého je vidět pěkné panorama Ostrého, Javoru a Hoher Bogenu.

Petr Bílek