„Na jaře práce zastavily deště, na podmáčeném terénu stavbaři nemohli pracovat,“ uvedl domažlický místostarosta Zdeněk Novák.

Na místě je upraven základ budoucího hřiště, je navezena zemina, ale definitivní úprava prozatím není hotova. Dráha měla být hotova do konce dubna, městská rada schválila prodloužení termínu do konce května, přesto stavbaři ještě hotovi nejsou.