Při rekonstrukci totiž nebyly dodrženy parametry podle původní projektové dokumentace, na kterou byla účelová dotace poskytnuta. Důvodem je vyjádření památkářů, kteří mají určitě požadavky na to, jak most u tvrze, který je kulturní památkou, má vypadat. Například je třeba použít dlažební kostky místo asfaltu a podobně.

„Aby se při rekonstrukci vyhovělo požadavkům Národního památkového ústavu, bylo třeba změnit úplně všechno – technologické postupy, použitý materiál a tak dále," vysvětlila starostka Puclic Marie Machová. „Následná kontrola z finančního úřadu by pak jednoznačně viděla, že stavba, na kterou jsme dostali dotaci, vypadá jinak, než jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Museli bychom následně vrátit celou dotaci a ještě zaplatit penále. Proto jsme rozhodli, že těch 822 tisíc raději vrátíme," dodala.

Pucličtí se museli do opravy mostu pustit urychleně, když ho v loňském roce poničily povodně. Jedná se totiž o hlavní přístupovou cestu do historické tvrze, kde sídlí i obecní úřad a školka.

Oprava by měla vyjít celkem na 1 milion 388 tisíc korun včetně DPH. Po vrácení dotace bude muset obec chybějící částku zaplatit ze svého rozpočtu.

Během oprav se ukázalo, že mostní konstrukce je v horším stavu, než se předpokládalo, a termín dokončení prací firmou Domažlický stavební podnik byl prodloužen z května do konce srpna.

Pucličtí již také dokončili druhou etapu oprav opěrné zdi tvrze, která se zřítila také následkem loňských dešťů.

V letošním roce se vedení obce chtělo pustit i do třetí etapy, ve které bude zapotřebí strhnout severní stěnu u brány a postavit ji prakticky znova přímo od pevné skály. Dle předběžných odhadů by na tyto práce mělo být zapotřebí 700 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že kvůli vrácení dotace bude nyní puclická pokladna chudší o 822 tisíc, se Pucličtí rozhodli počkat s třetí etapou opravy zdi až do příštího roku. Zároveň tak mají větší naději, že se jim podaří získat finanční podporu z nějakého vhodného dotačního titulu příštího roku.