Lesní a barvářské zkoušky malých loveckých plemen psů proběhly koncem července v honitbě MS Úboč v Kanicích.

„Lesní zkoušky kvalifikují psa jezvčíka nebo teriéra jako upotřebitelného pro dosled spárkaté zvěře a slídiče navíc pro dohledání drobné zvěře v lesních honitbách,“ uvedl jednatel OMS Domažlice Petr Kopf. „Barvářské zkoušky pak prodlužují dosled spárkaté zvěře u obou skupin psů až za hranici dvanácti hodin.“ Na start lesních zkoušek se postavilo osm psů, barvářských zkoušek se zúčastnilo psů devět. „U lesních zkoušek obstálo z osmi psů sedm, na barvářských z devíti osm, jeden pes se nedostavil,“ sdělil Kopf a dodal, že v současné době jsou v našich honitbách dobré podmínky pro chov spárkaté zvěře, zkoušky proto mají velké opodstatnění.

Po sečtení výsledků skončily zkoušky v Kanicích v tomto pořadí. 1. Václav Šavlík mladší, Mezholezy u Kdyně, jagdteriér „Chyta z Vranína“ 2. Petr Kopf, Milavče, německý křepelák„Olma z Čerchovky“ 3. Václav Šavlík starší, Mezholezy u Kdyně, jagdteriér „Moly od Staré vsi“.