Město pro ně uspořádalo v neděli 1. září jako útěchu před nástupem do škol a mateřinek Dětský den.

Na fotbalovém hřišti a v jeho okolí bylo pro malé návštěvníky připraveno množství stanovišť, kde děti pod dohledem pohádkových bytostí plnily různé úkoly.

Za jejich úspěšné provedení dostaly razítko do účastnického listu a vyplněný list si mohly vyměnit za pytlík sladkostí.

Na závěr Dětského dne nemohlo ani tentokrát chybět opékání vuřtů. (bar, mic)