Lidé přispěli v Horšovském Týně 92 388 korun, v Mrákově 64 690 korun a v Blížejově 13 294 korun. O celkovém výsledku letošní Tříkrálové sbírky na Domažlicku vás budeme informovat v příštím týdnu.