Na slavnostní zápis se pečlivě připravovala i dvojčata Sofinka a Oliverek Ibrahimovi z Domažlic (na snímku).

„Už se moc těšíme do školy. Trénovali jsme básničky," prozradili budoucí školáci.

„Já jsem se naučil básničku Žába leze po blátě," dodal Oliverek.

Bez problému pak určili barvy, poznali pohádku a hravě zvládli i další úkoly.

Za své snažení si po zápisu mohly všechny děti vybrat některý z výrobků, které pro ně připravili jejich budoucí starší spolužáci. Od paní učitelky dostaly pamětní list.